Viện KSND quận Nam Từ Liêm tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân phường Xuân Phương, Phương Canh

20/02/2024 14:32 | 423 | 0

        Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 và nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn quận. Căn cứ Quyết định số 38,40 ngày 15/01/2024 của Viện trưởng Viện KSND quận Nam Từ Liêm về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương và phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm. Ngày 24 và 25/01/2024, Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện KSND quận Nam Từ Liêm đã kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương và phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

        Đoàn kiểm sát do đồng chí Tống Thị Thu Hiền – Phó Viện trưởng Viện KSND quận làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự.

Đồng chí Tống Thị Thu Hiền – Phó Viện trưởng Viện KSND quận Nam Từ Liêm

công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại phường Xuân Phương

        Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng Công an phường báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương, Phương Canh, thời điểm từ ngày 15/01/2022 đến ngày 15/01/2024, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với một số cán bộ liên quan. Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Uỷ ban nhân dân phường đã tổ chức thi hành án hình sự về án treo và cải tạo không giam giữ theo quy định, đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa bàn. Công an phường đã tham mưu giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các hồ sơ thi hành án đều có bản án, quyết định thi hành án, bản cam kết chấp hành án của người chấp hành án, biên bản bàn giao hồ sơ của Cơ quan THAHS - Công an quận cho UBND phường, quyết định của Chủ tịch UBND phường (hoặc Trưởng công an phường) phân công người giám sát, giáo dục người chấp hành án, các bản tự nhận xét đánh giá của người chấp hành án và bản nhận xét đánh giá của người được phân công giám sát, giáo dục về quá trình chấp hành án theo định kỳ. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục được các đơn vị quan tâm thực hiện, có sự phối hợp với gia đình bị án, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, giúp các bị án an tâm chấp hành án tại cộng đồng.

Đồng chí Lê Thanh Hùng - Phó Trưởng Công an phường Phương Canh

báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường

        Qua công tác kiểm sát tại chỗ đoàn đã rút kinh nghiệm trực tiếp về việc ghi chép sổ sách thi hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa phản ánh hết các thông tin về các bị án; lập hồ sơ theo dõi quản lý các bị án chưa thể hiện tính liên tục...

Đồng chí trưởng đoàn phát biểu kết luận

        Kết thúc các cuộc kiểm sát, Đoàn đã kết luận UBND phường Phương Canh, Xuân Phương cần tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn cũng hướng dẫn giải đáp một số khó khăn, vướng mắc giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn.

                                                                              Bùi Lê Mai Anh - Viện KSND quận Nam Từ Liêm

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 51

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1302456