Thống kê & Công nghệ thông tin

09:32, 21/11/2018 | 6327 | 0
Tệp này đã được triển khai ứng dụng tại Viện KSND thành phố từ năm 2018 (khi BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành).
10:03, 02/03/2016 | 1716 | 0
Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực...
10:03, 02/03/2016 | 1610 | 0
Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và...

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 292

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330528