Viện KSND huyện Đông Anh tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

16/01/2023 14:44 | 185 | 0

        Thực hiện Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh và sự thống nhất của Lãnh đạo Viện KSND huyện Đông Anh, chiều ngày 16/02/2022, Lãnh đạo Viện đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

        Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Lê Thông – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Tám – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh

báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch phong trào năm 2023

        Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 của đơn vị.

Đồng chí Vũ Văn Thế - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh

báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

        Năm 2022, đơn vị Viện KSND huyện Đông Anh đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát Kế hoạch công tác kiểm sát và Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt Viện KSND huyện Đông Anh đã đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu khối năm 2022. Công đoàn cơ sở luôn đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động trong đơn vị, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

Đoàn viên công đoàn thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

        Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các đoàn viên Công đoàn cũng được Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.

        Tại Hội nghị, công chức và người lao động Viện KSND huyện Đông Anh đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 và tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết công chức, người lao động năm 2023.

Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn ký Quy chế phối hợp năm 2023

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lê Thông - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của công chức và người lao động trong đơn vị và Công đoàn cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để góp phần vào thành công chung của đơn vị trong năm 2023./.

Anh Tuấn – Viện KSND huyện Đông Anh

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 177

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1081077