Lễ ký quy chế phối hợp giữa Công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong điều tra, giải quyết các vụ án hình sự; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố

14/04/2015 00:00 | 6519 | 0

          Ngày 15/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Công an và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội trong điều tra, giải quyết các vụ án hình sự; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 

 

 

 

Quy chế phối hợp gồm 3 phần, 13 điều đề cập đến các hoạt động phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và quá trình điều tra giải quyết các vụ án, thi hành án hình sự; phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời quy định quan hệ giữa các đơn vị nghiệp vụ và giữa những người tiến hành tố tụng, người có trách nhiệm chỉ đạo điều hành ở hai cấp của cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

 

 

 

          Quy chế phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị; phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị và chấp hành sự lãnh đạo của các cấp Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, đồng thời đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết các vụ án hình sự, thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực này được kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thủ đô./. 

 

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 294

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330533