Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 ngành Kiểm sát nhân dân

06/07/2024 15:07 | 315 | 0

        Ngày 03/7/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

        Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trụ sở VKSND tối cao và kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu trong toàn Ngành; đồng thời triển khai thí điểm mô hình "Phòng họp không giấy".

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Đại biểu tham dự Hội nghị

        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp; Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Ban Thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao; Lãnh đạo và công chức Phòng Tham mưu tổng hợp, Phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương; Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp thuộc Viện cấp cao 1; Viện trưởng Viện cấp cao 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đại biểu được theo dõi video clip báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao quán triệt, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhiều kế hoạch và văn bản, thông báo kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

        Viện trưởng VKSND tối cao đã sớm ban hành Chỉ thị công tác năm 2024 với 02 nhiệm vụ đột phá, 06 nhiệm vụ trọng tâm lớn và được cụ thể hóa thành 98 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024. Căn cứ chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác của đơn vị; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đề ra yêu cầu, biện pháp thiết thực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, của Ngành giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

        Toàn Ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự, đặc biệt chú ý chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra, bảo đảm các nguyên tắc của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; cụ thể: Chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm tố tụng và các trường hợp khởi tố, điều tra, truy tố oan, sai giảm dần; một số chỉ tiêu vượt so với yêu cầu của Quốc hội như: Số vụ án Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%, vượt 10%; số bị can Tòa án xét xử theo tội danh Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 99,9%, vượt 4,9%.

        Thông qua công tác kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát các cấp đã phát hiện nhiều vi phạm và ban hành 332 kháng nghị phúc thẩm, số kháng nghị được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 82,7%, vượt 12,7% chỉ tiêu của Quốc hội; ban hành 29 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và số kháng nghị được Hội đồng xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 76,5%, vượt 1,5% chỉ tiêu của Quốc hội.

        Sáu tháng đầu năm 2024, toàn Ngành tiếp tục làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và thu hồi tài sản theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

        Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động là nhiệm vụ đột phá, toàn Ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt khâu công tác này, như: Ban hành Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và các năm tiếp theo; tổ chức Hội nghị giao ban toàn Ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, công tác kháng nghị và công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm. Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

        Về hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đã chủ động đề ra biện pháp nâng cao chất lượng, hoạt động của đơn vị, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm thực thi đúng pháp luật; phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp; chủ động rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong công tác phối hợp; chú trọng phát hiện, khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

        Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát quân sự các cấp được thực hiện ngày một tốt hơn; tích cực, kiên quyết trong giải quyết, xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát quân sự trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

        Về công tác tổ chức cán bộ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; các giải pháp quy hoạch, đào tạo gắn với phân công giao việc và đánh giá cán bộ chính xác, thực chất nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”. 

        Trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Kiểm sát nhân dân đã tăng cường và kiểm soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; coi đây là một trong những biện pháp quan trọng trong quản lý, điều hành của người đứng đầu nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

        Đối với công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, VKSND tối cao thực hiện tốt vai trò đầu mối cơ quan Trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao.

        Toàn Ngành đã tích cực tham gia chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện 04 đề án của Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để VKSND thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

        Đối với công tác thi đua, khen thưởng, toàn Ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”; xây dựng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành nhằm lan toả mạnh mẽ trong từng cấp, từng đơn vị.

        Trong công tác bảo đảm, phục vụ, ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài chính công và tài sản công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc tuân thủ trình tự, thủ tục về đầu tư và chất lượng công trình. Đồng thời, xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá, là điều kiện để nâng cao chất lượng kết quả công tác của toàn Ngành cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm thực hiện yêu cầu chuyển đổi số của Chính phủ hiện nay.

Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam
phát biểu tham luận tại Hội nghị

        Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành phần tham luận, thảo luận. Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đã trình bày tham luận về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục và chia sẻ những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác. Nội dung tham luận tập trung vào những vấn đề sau: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đặc biệt là nguồn tin về tội phạm do lực lượng Công an cấp xã thụ lý, giải quyết. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 09/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ trong Ngành. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024; nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế. Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân…

Toàn cảnh Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện biểu dương những thành tích đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2024. Để đạt được thành tích cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị rà soát chỉ tiêu công tác của năm 2024, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế đã được xác định qua đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, từ đó đề ra những biện pháp phù hợp để khắc phục, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành.

        Đánh giá cao nội dung tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, người đứng đầu có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với các kết quả, thành tích của đơn vị đạt được. Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cần thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong công việc; kiên quyết bảo vệ cái đúng, dám đấu tranh chống lại cái sai. Bên cạnh đó, Lãnh đạo các cấp Kiểm sát phải chú trọng yếu tố con người, coi công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ số một, qua đó lựa chọn được người tài, đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức nhằm phục vụ hiệu quả cho công việc.

        Về công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu toàn Ngành phải nhận thức chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, yêu cầu bắt buộc của sự phát triển. Cùng với đó, người đứng đầu VKSND các cấp có vai trò quyết định trong sự thành công của chuyển đổi số, phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính.

        Về các Đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu tiếp tục triển khai xây dựng các Đề án, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các Đề án này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của ngành Kiểm sát nhân dân.

        Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, VKSND các cấp sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, của Ngành giao trong năm 2024.

Trích nguồn: vksndtc.gov.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 211

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363316