Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2024 tại Viện KSND huyện Thanh Trì

07/06/2024 12:26 | 180 | 0

        Trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2024; Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của Viện KSND tối cao về Chuyển đổi số Ngành KSND năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát thủ đô. Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện KSND huyện Thanh Trì đã bám sát nội dung trọng tâm của các văn bản chỉ đạo nêu trên từ đó xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2024 của đơn vị là Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND, trong đó trọng tâm là việc xây dựng sơ đồ hóa chứng cứ trong giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ”.

        Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo đơn vị cùng với tinh thần tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, Kiểm sát viên, đơn vị đã đạt được những thành tích nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá này, cụ thể:

        Thứ nhất, đẩy mạnh việc ứng dụng phương pháp sơ đồ tư duy phục vụ việc báo cáo án hình sự, dân sự. Nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong việc báo cáo giải quyết án, Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các Hướng dẫn của Viện KSND tối cao và Viện KSND thành phố Hà Nội về việc ứng dụng sơ đồ tư duy phục vụ báo cáo giải quyết án đồng thời cử nhiều lượt Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên tham gia các khóa tập huấn về Kỹ năng ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc báo cáo án hình sự, dân sự và xây dựng Quy trình xây dựng sơ đồ tư duy để báo cáo giải quyết vụ án. Đến nay, 100% cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đều có thể sử dụng thành thạo phần mềm Xmind để vẽ sơ đồ tư duy, đảm bảo các vụ án hình sự khi truy tố đều có báo cáo giải quyết bằng sơ đồ tư duy song song với báo cáo đề xuất theo mẫu của ngành. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xây dựng sơ đồ tư duy đối với 91 vụ án hình sự, 08 vụ án dân sự thông qua đó, các tài liệu, chứng cứ và nội dung vụ án được trình bày dễ hiểu, dễ đánh giá từ đó thúc đẩy tiến độ giải quyết công tác nghiệp vụ.

Kiểm sát viên báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

        Thứ hai, tích cực, chủ động hỏi cung bị can, lấy lời khai ghi âm, ghi hình có âm thanh người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng. Được sự hỗ trợ của UBND huyện Thanh Trì và Viện KSND thành phố Hà Nội, phòng hỏi cung, lấy lời khai ghi âm, ghi hình có âm thành tại trụ sở Viện KSND huyện Thanh Trì đã được xây dựng và đưa vào hoạt động từ ngày 22/12/2023. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Kiểm sát viên đã tham gia hỏi cung cùng Điều tra viên trong giai đoạn khởi tố điều tra; trực tiếp hỏi cung bị can, lấy lời khai người liên quan trong giai đoạn truy tố đối với 51 vụ/109 bị can, người bị hại đặc biệt là đối với các vụ án truy xét, các vụ án có lời khai còn mâu thuẫn. 100% Kiểm sát viên tại đơn vị đều được tập huấn kỹ năng và sử dụng thành thạo hệ thống phương tiện được trang bị để hỏi cung, lấy lời khai ghi âm, ghi hình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát thành phố.

Kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị can ghi hình có âm thanh cùng Điều tra viên

        Thứ ba, tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa số hóa trình chiếu tài liệu phục vụ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa của Kiểm sát viên. Trong 6 tháng đầu năm, Viện KSND huyện Thanh Trì đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức xét xử trực tuyến 20 phiên tòa, tổ chức xét xử phiên tòa số hóa đối với 17 vụ án hình sự. Việc số hóa hồ sơ vụ án để trình chiếu các tài liệu chứng cứ tại phiên tòa đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cũng như nâng cao hiệu quả tranh tụng tại các phiên tòa hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Kiểm sát viên trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa hình sự

        Thứ tư, đẩy mạnh việc số hóa các hồ sơ dân sự, hình sự phục vụ việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ, tiến tới xây dựng hồ sơ điện tử. Đánh giá được tầm quan trọng của số hóa hồ sơ, Lãnh đạo đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác số hóa hồ sơ và tận dụng dữ liệu số hóa hồ sơ một cách hiệu quả. Đơn vị phân công 01 cán bộ làm công tác số hóa hồ sơ, các hồ sơ số hóa được đưa vào lưu trữ đều được phân loại, đặt tên tài liệu, cây thư mục đảm bảo thuận tiện cho việc trích xuất dữ liệu khi cần thiết.

        Thứ năm, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Trì. Cán bộ, Kiểm sát viên đã sử dụng máy tính xách tay, máy chiếu các nội dung, hình ảnh, video clip liên quan đến những vấn đề cần truyền tải đến buổi tuyên truyền được trực quan sinh động, dễ hiểu, thu hút được nhiều lượt người tham dự đặc biệt với đối tượng là các em học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền.Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viện KSND huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực công tác hơn nữa để tạo những chuyển biến đột phá, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

Viện KSND huyện Thanh Trì

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 293

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1341177