Kết quả từ công tác chỉ đạo, điều hành

        Năm 2023, VKSND hai cấp TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. VKSND hai cấp TP đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ công tác của Ngành với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2023 của TP Hà Nội về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng VKSND TP Hà Nội và 21 đơn vị, tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

        Trên cơ sở xác định công tác trọng tâm đột phá: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm bảo đảm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp nhằm hạn chế án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”, Lãnh đạo VKSND hai cấp TP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành đổi mới, đề ra các giải pháp, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành.

        VKSND TP đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá, chỉ tiêu cơ bản và cụ thể hoá thành 31 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn ngành Kiểm sát Thủ đô. 12 Phòng trực thuộc VKSND TP đã xây dựng Chương trình công tác; đồng thời, căn cứ Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, tham mưu cho lãnh đạo xây dựng Hướng dẫn VKSND cấp quận, huyện thực hiện.

        Các đơn vị VKSND quận, huyện căn cứ Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND TP và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương để xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vị để thực hiện.

        Kết quả năm 2023, VKSND hai cấp TP Hà Nội đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, cũng như chỉ tiêu công tác của Ngành đề ra; được Chính phủ tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

        Những con số biết nói

        Năm 2023, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, VKS hai cấp TP đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành giao, các tỷ lệ công tác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành.

        Công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: VKSND hai cấp TP đã kiểm sát 100% việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra (CQĐT); THQCT, kiểm sát 31.493 tố giác, tin báo tội phạm do CQĐT thụ lý, trong đó thụ lý mới 22.942 tin (tăng 1.378 tin = 6,3% so với cùng kỳ năm 2022); đã phối hợp với CQĐT giải quyết 29.452 tin, tỷ lệ giải quyết đạt 93.5% (cao hơn 3,5% so với chỉ tiêu của Quốc hội).

 Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác VKSND TP Hà Nội năm 2024

        Công tác THQCT và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: VKS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với CQĐT, kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; THQCT, kiểm sát điều tra 13.046 vụ/19.320 bị can, trong đó khởi tố mới 10.903 vụ/15.604 bị can (tăng 2.413 vụ, 2.658 bị can = 28,4% so với cùng kỳ năm 2022). CQĐT đã giải quyết 10.944 vụ/16.250 bị can, đạt tỷ lệ 83,9%, không để có có trường hợp quá hạn điều tra, quá hạn tạm giam, tạm giữ;

        Trong kỳ, CQĐT đã bắt 11.634 người, đã đưa vào xử lý hình sự 11.633 người, trả tự do, chuyển xử lý hành chính 1 người. VKS hai cấp đã ban hành 11.392 bản yêu cầu điều tra, đạt tỷ lệ 100%/tổng số án khởi tố mới; VKS đã khởi tố 1 vụ; yêu cầu CQĐT khởi tố 137 vụ/145 bị can; yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 9 vụ/15 bị can; yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố 2 vụ, các yêu cầu đều được CQĐT nghiêm túc thực hiện. VKS đã tham gia hỏi cung bị can 3.368 lần; trực tiếp hỏi cung 11.675 lần.

        VKS chủ động phối hợp với CQĐT, Toà án xác định 1.356 vụ án trọng điểm (vượt chỉ tiêu Ngành), áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết 49 vụ; VKS hai cấp ban hành 50 kiến nghị khắc phục vi phạm và 45 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, các kiến nghị đều được chấp nhận, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu Ngành).

        Công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: VKS hai cấp thụ lý THQCT 8.068 vụ/15.808 bị can, trong đó thụ lý mới 8.032 vụ/ 15.656 bị can. VKS đã giải quyết 8.063 vụ/15.753 bị can, đạt 99,9% (vượt 4,9% so với chỉ tiêu Ngành); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đều đạt 100% (vượt 2% so với chỉ tiêu Ngành); đảm bảo 100% việc hỏi cung bị can trước khi ban hành quyết định truy tố.

        Công tác THQCT và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: VKS hai cấp thụ lý THQCT, kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 9.577 vụ/18.742 bị cáo; VKS đã THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm 7.587 vụ/14.371 bị cáo. VKSND TP THQCT, kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 1.219 vụ/2.008 bị cáo, trong đó mới thụ lý 1.039 vụ/1.720 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 1.132 vụ/1.848 bị cáo (đạt tỷ lệ 92,8%), không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, không có trường hợp Tòa án đình chỉ xét xử do VKS rút toàn bộ quyết định truy tố.

        Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 6/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao, về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự, VKS hai cấp TP đã ban hành 44 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 22 báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm; ban hành 38 kiến nghị với TAND trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự.

        Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, VKS hai cấp TP đã lựa chọn 572 vụ án có tính chất tương đối phức tạp để xét xử rút kinh nghiệm; đã tổ chức 193 phiên tòa áp dụng hình thức số hóa hồ sơ. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội, về tổ chức phiên tòa trực tuyến, VKS hai cấp đã phối hợp với Tòa án đưa 498 vụ án ra xét xử trực tuyến (cao nhất toàn quốc).

        Tham gia giải quyết nhiều “đại án” tham nhũng, kinh tế

        Năm 2023, VKSND TP Hà Nội được VKSND tối cao phân công THQCT, kiểm sát xét xử 28 vụ/244 bị cáo (tăng 3 vụ/13 bị cáo so với cùng kỳ, nhiều nhất toàn quốc). Trong đó, nhiều vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vụ án được dư luận xã hội quan tâm; đã phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử 17 vụ/209 bị cáo, điển hình như:

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023, tại Hội nghị triển khai công tác VKSND TP Hà Nội năm 2024

        Vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2); Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn liên quan đến việc mua sắm Robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não; Vụ án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng đồng phạm “Vi phạm về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), Vụ án “chuyến bay giải cứu”…

        Các vụ án đều được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan điểm giải quyết của VKS và kết quả giải quyết của Tòa án đều phù hợp, đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, với mức án nghiêm khắc, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

        Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cho biết, để đạt được những thành tích trên, tập thể lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tập trung, thống nhất, đề ra những kế hoạch, phương hướng, giải pháp cụ thể, chi tiết ngay từ đầu năm, đồng thời đôn đốc, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng..., công chức, người lao động được giao nhiệm vụ đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

        Trên cơ sở xác định công tác trọng tâm, đột phá của năm 2023, Lãnh đạo VKSND hai cấp TP đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành đổi mới, hiệu quả chủ động đề ra các giải pháp, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trong đó tập trung vào việc quản lý nghiệp vụ, quản lý cán bộ và có các giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

        Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác của từng khâu công tác nghiệp vụ. Tăng cường quản lý nội bộ, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của Kiểm sát viên, công chức thuộc trách nhiệm quản lý, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể được triển khai, như: Nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của VKSND hai cấp TP, tiếp tục duy trì việc tổ chức các hội nghị giao ban bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng; Phân công rõ trách nhiệm trong tập thể Lãnh đạo Viện và nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Kiểm sát viên;

        Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của VKSND tối cao nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường công tác quản lý nội bộ, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm, tiêu cực,... thực hiện chuyên đề “Nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của VKSND hai cấp thành phố Hà Nội và giải pháp phòng ngừa”.

Trích nguồn: https://baovephapluat.vn