Phòng 1, Phòng 12 – Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

02/02/2024 16:21 | 422 | 0

        1. Phòng 1

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 15/01/2024 của Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác của ngành Kiểm sát Thủ đô năm 2024; Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC-V4 ngày 27/12/2023 của Vụ 4 và hướng dẫn số 31/HD-VKSTC-V1 ngày 29/12/2023 của Vụ 1 về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy năm 2024, ngày 30/01/2024, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra – kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy (Phòng 1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Hoa – Phó Trưởng phòng trình bày Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát năm 2024 xác định nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần thực hiện là: “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 1 phát biểu tại Hội nghị

        Đồng thời, khâu công tác đột phá trong năm 2024 của đơn vị là: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong kiểm sát điều tra, trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề án tạm đình chỉ điều tra hai cấp thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND, trong đó trọng tâm là việc quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc trên môi trường số, xây dựng sơ đồ hóa chứng cứ trong giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ; trợ lý ảo cho Kiểm sát viên; các phần mềm quản lý công tác và phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy”.

Đồng chí Ngô Thị Hoa – Phó Trưởng phòng 1 trình bày

báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2023 và Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát năm 2024

        Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận có chất lượng về những biện pháp, cách làm hay để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2023 và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình công tác kiểm sát 2024. Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Ngành, của Viện KSND thành phố và của đơn vị đã được xác định trong Chương trình công tác.

Đồng chí Hoàng Thị Huyền – Kiểm sát viên trung cấp tham gia tham luận tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Phòng 1 đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời cũng ghi nhận những cố gắng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ Kiểm sát viên của Phòng 1 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong năm tới, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành như chỉ tiêu về phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm,…; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Chuyên đề trả hồ sơ điều tra bổ sung, chuyên đề án tạm đình chỉ; tiến hành rà soát các tin báo và vụ án tạm đình chỉ để phục hồi tiếp tục giải quyết;…. Đặc biệt, các đồng chí trong đơn vị cần nắm rõ quy định về kiểm soát hoạt động trong công tác tư pháp; tăng cường trách nhiệm quyền công tố trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, phải giữ vững tinh thần đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo, đơn vị và toàn ngành; chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ; tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, Kiểm sát viên, nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

        Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng thay mặt tập thể Phòng 1 đã phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện và hứa trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu công tác được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường rà soát vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; nâng cao công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ./.

        2. Phòng 12

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC ngày 27/12/2023 của Viện KSND tối cao (Vụ 12) về công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 15/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về công tác của ngành Kiểm sát Thủ đô năm 2024.  Ngày 24/01/2024, Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024.

        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 12.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội 

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Doãn Dương - Phó Trưởng phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023. Trong năm qua, tuy với số lượng cán bộ, Kiểm sát viên ít, nhưng với quyết tâm cao, Phòng 12 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra như: tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100% ; kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát 100%; kiểm sát trực tiếp 03 đơn vị; qua công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã báo cáo Lãnh đạo Viện ban hành 03 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp, các kiến nghị đều được các cơ quan tư pháp chấp nhận và tiếp thu.

        Báo cáo cũng nhấn mạnh, trong năm 2023, Phòng 12 đã chủ trì thụ lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng; kết quả giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện KSND cấp dưới thuộc thẩm quyền của Viện KSND thành phố Hà Nội. Với số lượng biên chế hạn chế nhưng đơn vị đã cố gắng phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết 100% các đơn thuộc thẩm quyền của đơn vị, việc giải quyết đảm bảo về trình tự, thủ tục giải quyết. Đồng thời, trong năm 2023 đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác đột phá "Tăng cường đối thoại với công dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết triệt để kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ khi tiếp nhận đơn”. Theo đó, 100% đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên đều đối thoại với người khiếu nại ngay từ khi tiếp công dân hoặc kiểm tra điều kiện thụ lý; nghe công dân trình bày quan điểm, ý kiến phản hồi để từ đó đối chiếu lại với các quy định của pháp luật và làm rõ nội dung khiếu nại; chủ động giải thích, hướng dẫn pháp luật, vận động, thuyết phục người khiếu nại để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện. Nhờ làm tốt công tác đối thoại với công dân, trong số 26 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, có 06 trường hợp công dân đã tự hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại, sau đó không có khiếu kiện gì tiếp theo. Các đơn còn lại đều được giải quyết triệt để, đạt chỉ tiêu giải quyết 100%.

        Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường - Trưởng phòng trình bày Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2024 với nhiệm vụ trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện KSND, kịp thời phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp để áp dụng các biện pháp kiểm sát khi có căn cứ. Theo dõi, quản lý chặt chẽ đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND 2 cấp thành phố Hà Nội " và Công tác đột phá là: "Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong năm 2024, đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện tốt chuyên đề Công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp"  tại Viện KSND 2 cấp thành phố Hà Nội; thực hiện tốt việc kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; phối hợp với các cơ quan tư pháp của thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp trong các khâu công tác nghiệp vụ, trong đó có nội dung phối hợp về công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường - Trưởng phòng 12 phát biểu tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng 12 trong năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2023, thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chương trình công tác năm 2024 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        + Quản lý chặt chẽ số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội.

        + Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt việc thụ lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện KSND thành phố Hà Nội.

        + Triển khai, hướng dẫn, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 46/KH- VKSTC ngày 16/3/2023 của VKSND tối cao về “Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ- UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” tại Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực tố tụng của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 12

        Đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường đã thay mặt tập thể Phòng 12 phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Viện và hứa trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu công tác được giao./.

Vũ Thu Trang - Phòng 1,

Nguyễn Triệu Như Thường, Trần Thị Hoa - Phòng 12

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 70

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1302481