Viện KSND huyện Thường Tín tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Thường Tín

14/11/2023 14:30 | 433 | 0

         Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự và Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Thường Tín. Ngày 09/11/2023, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Thường Tín do đồng chí Triệu Văn Doan – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thường Tín làm Trưởng đoàn phối hợp cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Thường Tín.

Đ/c Triệu Văn Doan – Trưởng đoàn kiểm sát, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thường Tín

công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

         Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Duy Hiển - Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS - Công an huyện Thường Tín báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự thời điểm từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, tài liệu, hồ sơ và làm việc với cán bộ công tác thi hành án hình sự. 

         Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện nhận thấy: Cơ quan THAHS – Công an huyện Thường Tín đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tổ chức thi hành án hình sự và quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án ngoài xã hội tại UBND các xã, thị trấn theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Thi hành án hình sự. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong việc hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã trực tiếp phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, hướng dẫn UBND cấp xã lập hồ sơ, cung cấp sổ sách, biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 84/2019/TT-BCA quy định về biểu mẫu, sổ sách về thi hành án hình sự tại cộng đồng tới UBND các xã, thị trấn. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án, Cơ quan THAHS – Công an huyện Thường Tín đã lập đầy đủ các mẫu sổ theo dõi và vào sổ đầy đủ, rõ ràng. Sau khi tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu có liên quan, Cơ quan Thi hành án đã tiến hành triệu tập người phải chấp hành án, yêu cầu viết bản cam kết chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án và bàn giao đầy đủ cho UBND xã có thẩm quyền quản lý. Cơ quan THAHS - Công an huyện Thường Tín đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho 99 trường hợp bị án thi hành án treo và 12 trường hợp thi hành án cải tạo không giam giữ và 03 trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đều được đảm bảo có căn cứ và đúng quy định. Không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình Cơ quan THAHS - Công an huyện thực hiện nhiệm vụ…

         Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên công tác thi hành án hình sự còn hạn chế như: một số trường hợp Cơ quan THAHS cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo và chấp hành xong án cải tạo không giam giữ nhưng không gửi cho Viện kiểm sát đầy đủ; trong một số hồ sơ người chấp hành án đã chấp hành được ½ thời gian thử thách nhưng Cơ quan THAHS - Công an huyện chưa đôn đốc UBND xã rà soát đề nghị rút ngắn thời gian thử thách...


 Toàn cảnh buổi kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS - Công an huyện Thường Tín

         Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận đồng thời đề nghị Cơ quan THAHS - Công an huyện Thường Tín tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra và hướng dẫn thực hiện. Đại diện Lãnh đạo Cơ quan THAHS - Công an huyện Thường Tín đã ghi nhận, tiếp thu, cam kết khắc phục những mặt hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tú Oanh – Viện KSND huyện Thường Tín

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 230

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363341