Viện KSND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác thực hiện Chuyên đề tạm đình chỉ, đình chỉ tại Viện KSND huyện Phú Xuyên và Viện KSND quận Ba Đình

17/08/2023 14:40 | 595 | 0

        Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKS ngày 15/02/2023 của Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác kiểm tra năm 2023; Quyết định số 208/QĐ-VKS-VP ngày 19/7/2023 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác nghiệp vụ và kiểm tra chéo năm 2023 tại Viện KSND cấp huyện. Trong các ngày 31/7/2023 và 01/8/2023, Viện KSND thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý, theo dõi, giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ; kiểm tra đánh giá việc tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can; đình chỉ điều tra vụ án, bị can tại các đơn vị Viện KSND huyện Phú Xuyên và Viện KSND quận Ba Đình. Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đồng chí  Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng 1 làm Phó Trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1, 2, 3 và Thanh tra là thành viên.

Đoàn kiểm tra tại Viện KSND huyện Phú Xuyên

        Tại các đơn vị Viện KSND huyện Phú Xuyên và Viện KSND quận Ba Đình, sau khi nghiên cứu báo cáo kèm theo phụ lục của các đơn vị xây dựng, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, việc triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của ngành, của liên ngành; Công tác phối hợp liên ngành trong rà soát, chốt số liệu... việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ, đình chỉ, việc sắp xếp hồ sơ; hệ thống sổ theo dõi, quản lý...; việc rà soát, giải quyết đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn tồn đọng, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

        Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, sau một ngày kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã tổng hợp đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế  của các đơn vị trong công tác công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ. Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Trưởng đoàn, Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội, yêu cầu Lãnh đạo Viện KSND huyện Phú Xuyên và Viện KSND quận Ba Đình nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra và triển khai đến toàn đơn vị để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra phát hiện.

Các thành viên Đoàn kiểm tra tổng hợp nhận xét kết quả kiểm tra

        Thay mặt đơn vị được kiểm tra, các đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Xuyên và Viện trưởng Viện KSND quận Ba Đình đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn kiểm tra và chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Hồng Anh và cam kết triển khai, khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc đơn vị sẽ tổng hợp để báo cáo xin ý kiến Phòng nghiệp vụ để giải quyết triệt để, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này trong thời gian tới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do đơn vị đề ra.

 
   

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND quận Ba Đình phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra

                                                             Hoàng Thị Huyền _ Phòng 1

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 286

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1341170