Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp triển khai công tác năm 2023

01/02/2023 09:55 | 182 | 0

         Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác ngành KSND năm 2023; Kế hoạch công tác kiểm sát số 03/KH-VKS ngày 27/12/2022 của Viện KSND thành phố Hà Nội, ngày 11/01/2023, Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 12.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội 

phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Doãn Dương - Phó trưởng phòng đã tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2022. Trong năm, tuy với số lượng cán bộ kiểm sát viên trong đơn vị ít, nhưng Phòng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra như: giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%; kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát: 100%; qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành 01 kiến nghị và 01 kháng nghị đối với các cơ quan tư pháp, được tiếp thu, khắc phục vi phạm.

         Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường - Trưởng phòng trình bày Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm: “Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện KSND" và xác định khâu công tác đột phá: "Tăng cường đối thoại với công dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết triệt để kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ khi tiếp nhận đơn”.

Đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường - Trưởng phòng 12

trình bày Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng 12 trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chương trình công tác năm 2023 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

         + Cần đảm bảo trong giờ hành chính 100% có cán bộ tiếp công dân; lắng nghe, ghi chép ý kiến của công dân; tôn trọng, đảm bảo quyền lợi của công dân;

         + Đơn đến từ các nguồn đều phải vào sổ và giải quyết đầy đủ, đúng quy trình, lưu ý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND thành phố Hà Nội, các đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước... báo đài chuyển đến.

         + Cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị cần phải cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm quản lý đơn, hàng quý Phòng 12 có thông báo về việc cập nhật phần mềm của các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội.

         + Phòng 12 và phòng nghiệp vụ phối hợp trong việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện KSND thành phố Hà Nội, Phòng 12 xây dựng quy trình xử lý, giải quyết đơn và nêu rõ trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ trong việc phối hợp giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Tập thể Phòng 12 chụp ảnh lưu niệm 

         Đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường – Trưởng phòng thay mặt tập thể Phòng 12 đã phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện và hứa trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu công tác được giao./.

Nguyễn Triệu Như Thường, Trần Thị Hoa - Phòng 12

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 35

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1106121