Phòng 3, Phòng 1 và Phòng 10 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023

16/01/2023 08:59 | 226 | 0

        1. Phòng 3 - Viện KSND thành phố Hà Nội

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác ngành KSND năm 2023; Kế hoạch công tác kiểm sát số 03/KH-VKS ngày 27/12/2022 của Viện KSND thành phố Hà Nội. Ngày 03/01/2023, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023.

        Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Dương Toàn – Trưởng Phòng 3 đã tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2022. Phòng 3 đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện việc đổi mới sâu rộng về phân công, phân nhiệm cũng như đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng, chức vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch của Viện KSND tối cao và Viện KSND thành phố Hà Nội.Tham mưu ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các Vụ nghiệp vụ của Viện KSND tối cao trong việc THQCT & KSXX các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều vụ án đã xét xử được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tham mưu hiệu quả cho Lãnh đạo Viện trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện. Lãnh đạo đơn vị đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Các chỉ tiêu đạt cao hơn Nghị quyết của Quốc hội, Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt 92,9%, tỷ lệ giải quyết án tại CQĐT đạt 68,5%. Đặc biệt, năm 2022, công tác thu hồi tài sản có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số tiền đã thu hồi cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân là 90.608.049.897 đồng, chiếm tỷ lệ 10,74%.

        Năm 2022, Phòng 3 vinh dự được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND” và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của thành phố.

Đồng chí Đỗ Dương Toàn - Trưởng phòng 3 trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Dương Toàn – Trưởng Phòng 3 trình bày dự thảo chương trình công tác năm 2023, Phòng 3 xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ án, tin báo tạm đình chỉ còn tồn đọng; Phối hợp chặt chẽ với các Vụ nghiệp vụ Viện KSND tối cao có chất lượng, hiệu quả các vụ án do Viện KSND tối cao ủy quyền”. Bên cạnh đó, Phòng 3 xác định khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Chú trọng chất lượng và chủ động đề ra các Yêu cầu xác minh, Yêu cầu điều tra, đặc biệt làm rõ nguồn tiền và dòng tiền do các đối tượng chiếm đoạt, trục lợi, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác, thành tích mà tập thể và các cá nhân đã đạt được trong năm 2022. Thay mặt cho Ban Cán sự Đảng Viện KSND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã trao tặng danh hiệu cho tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 04 cá nhân là các đồng chí: Đỗ Dương Toàn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Tuấn Anh và Đào Hoàng Vân.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội

trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các đồng chí trong đơn vị

        Năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu Phòng 3 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Tập trung vào công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân; Xây dựng quy chế với PC 01 và PC03 cụ thể, chi tiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động; Duy trì thường xuyên việc rà soát, đánh giá để giải quyết dứt điểm các vụ, việc tạm đình chỉ; Tăng cường số hóa hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo án bằng phương pháp xây dựng sơ đồ tư duy; Tổ chức phiên tòa trực tuyến; Phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với khả năng, sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên…

        Đồng chí Trưởng phòng 3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, phấn đấu năm 2023 tiếp tục đạt, vượt chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp. Tập trung tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản; Tăng cường rà soát vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; Nâng cao công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

         2. Phòng 1 - Viện KSND thành phố Hà Nội

      Thực hiện kế hoạch công tác số 03/KH/VKS-VP ngày 27/12/2022 của Viện KSND thành phố Hà Nội, ngày 06/01/2023, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra – kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy (Phòng 1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

chỉ đạo Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Kiểm sát viên Phòng 1 đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra trong năm 2022; được Hội đồng thi đua khen thưởng tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; nhiều cá nhân trong phòng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và một số cá nhân được tặng các bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua do Ngành và Viện KSND thành phố Hà Nội phát động.

        Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Thị Hoa – Phó Trưởng phòng trình bày Dự thảo Chương trình công tác kiểm sát năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Thủ đô”. Đồng thời, Phòng 1 xác định khâu công tác đột phá năm 2023 là: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong kiểm sát điều tra, trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề án tạm đình chỉ điều tra hai cấp thành phố”.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Phòng 1 đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất vụ việc thì ngày càng phức tạp hơn nhưng tập thể Lãnh đạo, cán bộ Kiểm sát viên của Phòng 1 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác đã đề ra. Đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành như chỉ tiêu về phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, …; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Chuyên đề trả hồ sơ điều tra bổ sung, chuyên đề tạm đình chỉ; tiến hành rà soát các tin báo và vụ án tạm đình chỉ để phục hồi tiếp tục giải quyết;…. Đặc biệt, trong năm 2023, Phòng 1 tiến hành triển khai cụ thể việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Đồng thời, phải giữ vững tinh thần đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo, đơn vị và toàn Ngành; chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ; tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, Kiểm sát viên, nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp xây dựng tập thể Ngành trong sạch, vững mạnh.

   Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – thay mặt tập thể Phòng 1 phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện

        Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – thay mặt tập thể Phòng 1 đã phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện và hứa trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu công tác được giao./.

         3. Phòng 10 - Viện KSND thành phố Hà Nội

        Ngày 06/01/2023, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Ngô Hồng Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Ngô Hồng Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng 10 cùng toàn thể công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

        Trong năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Phòng về triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội 14 về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện KSND thành phố; Phòng 10  đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động. Do đó, kết quả công tác đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cụ thể: Phòng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm; Phòng ban hành kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm đều đạt và vượt. Chất lượng kháng nghị đạt 100%, vượt 25% chỉ tiêu; tỷ lệ giải quyết đơn đạt 100%, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 43 phiên/11 Kiểm sát viên.

Toàn cảnh Hội nghị

        Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Phòng 10 và Viện KSND cấp huyện luôn tập trung nâng cao kỹ năng kiểm sát bán án, quyết định kịp thời phát hiện đối với vi phạm của Tòa án các cấp để ban hành kiến nghị, kháng nghị đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả.

        Phòng tăng cường công tác phối hợp với Tòa án cùng cấp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính còn tồn đọng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết.

        Đơn vị luôn quan tâm thường xuyên công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với Viện KSND cấp huyện, Lãnh đạo Phòng đã phân công các Kiểm sát viên phụ trách địa bàn để nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong quan điểm giải quyết vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng 10 trong năm 2022. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chương trình công tác năm 2023 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        + Tiếp tục nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; hạn chế án sửa, hủy so với năm 2022; phối hợp với Tòa án xây dựng quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án Hành chình, Kinh doanh thương mại;

        + Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo tại chỗ, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

        + Phòng 10 cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý đơn, án trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

        Đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố mong muốn với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Phòng 10 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Văn phòng tổng hợp

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 177

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1081077