Viện trưởng Viện KSND quận Hai Bà Trưng tham gia Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng

22/11/2022 14:17 | 92 | 0

       Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan Thi hành án dân sự quận; Kế hoạch số 118/KH-ĐGS ngày 19/9/2022 của Đoàn giám sát của HĐND quận; ngày 03/11/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn; các thành viên tham gia đoàn bao gồm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận và mời đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Viện trưởng Viện KSND quận Hai Bà Trưng, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận là thành viên đoàn đã tiến hành giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Viện trưởng Viện KSND quận Hai Bà Trưng

cùng các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của HĐND quận Hai Bà Trưng

       Qua giám sát thực tế đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, Đoàn giám sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự quận đã bám sát các văn bản quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Quận ủy, UBND quận, để triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự. Kết quả năm đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu cấp trên giao nhất về việc và về tiền; đã quan tâm tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cũng như thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo các quy định của pháp luật; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện tốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan đảm bảo công khai, dân chủ.

Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của HĐND quận Hai Bà Trưng tại kho lưu giữ tài sản thi hành án Quận

       Bên cạnh ưu điểm nêu trên vẫn còn tồn tại một số tồn tại như: Lượng án tồn chuyển sang năm 2023 nhiều, việc kê biên, xử lý tài sản bảo đảm thi hành án phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục, thời gian; Chấp hành viên phải phụ trách thi hành nhiều hồ sơ, đối mặt với áp lực nhiều công việc; Kho lưu giữ tài sản thi hành án nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, xa địa bàn quận nên khó khăn trong công tác giải quyết công việc của cơ quan Thi hành án dân sự quận.

       Qua giám sát, Đoàn giám sát HĐND quận đề nghị HĐND quận đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận tiếp tục phát huy ưu điểm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn nêu trên./.

                                                                                      Vũ Thị Khánh - Viện KSND quận Hai Bà Trưng

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 14

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1059783