Viện KSND các huyện Ứng Hòa, Đan Phượng trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện

01/08/2022 16:39 | 143 | 0

        1. Viện KSND huyện Ứng Hòa:

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022; Kế hoạch công tác kiểm sát số 04/KH-VKS ngày 18/01/2022 của Viện KSND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 14/KH-VKS-P2 về việc thực hiện chuyên đề: “Tăng cường trách nhiệm của Viện KSND trong công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 để chống oan sai và bỏ lọt tội phạm”. Thực hiện Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm số 07/QĐ-VKS ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện KSND huyện Ứng Hòa, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/5/2022. Sau khi tiến hành kiểm sát trực tiếp, ngày 08/7/2022, Viện KSND huyện Ứng Hòa đã công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết TGTBTP và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Cúc - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Ứng Hòa, Trưởng đoàn kiểm sát

công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết TGTBTP và khiếu nại, tố cáo

tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện

        Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Cúc - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Ứng Hòa, Trưởng đoàn; Đồng chí: Hoàng Anh Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc Viện KSND huyện Ứng Hòa, các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa.

        Qua công tác kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa đã làm tốt trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã mở hệ thống sổ sách quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được vào sổ, tiếp nhận, thụ lý giải quyết; lập và lưu đầy đủ hồ sơ; các Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đều có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 và Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: Một số hồ sơ chưa thực hiện đúng việc chuyển tài liệu, hoạt động điều tra theo quy định tại Khoản 5 Điều 88 BLTTHS; Tại một số hồ sơ, các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản chưa ghi đầy đủ thời hạn giám định, định giá tài sản,...

Đồng chí Hoàng Anh Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa

nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu dự thảo kết luận của đoàn kiểm sát

        Sau khi nghe Đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận, Đồng chí: Hoàng Anh Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa, các đồng chí Điều tra viên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu dự thảo kết luận của đoàn kiểm sát đã nêu ra, đồng thời sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ, điều tra viên của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa, khắc phục những vi phạm, tồn tại, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng theo quy định pháp luật.

        2. Viện KSND huyện Đan Phượng:

        Theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 26/7/2022 đến ngày 29/07/2022, Viện KSND huyện Đan Phượng đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng

công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan CSĐT - Công an huyện

        Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng làm Trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên Viện KSND huyện Đan Phượng. Đoàn kiểm sát mời đại diện Ban pháp chế HĐND và UBMT Tổ quốc huyện tham gia phối hợp giám sát.

        Về phía Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng có đồng chí Chu Anh Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện, các đồng chí Đội trưởng các đội điều tra và các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra.

Đồng chí Chu Anh Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng

phát biểu ý kiến về việc trực tiếp kiểm sát      

        Sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, tài liệu của từng đội điều tra, sổ thụ lý nguồn tin về tội phạm và hồ sơ, sổ sách thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng để làm rõ những ưu điểm, những tồn tại trong quá trình giải quyết các vụ việc theo quy định pháp luật.

        Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng, Trưởng đoàn nêu rõ những nội dung đã kiểm sát của đoàn tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đồng thời phát biểu ý kiến trao đổi với Cơ quan CSĐT - Công an huyện về những vi phạm, thiếu sót, đoàn sẽ tổng hợp và ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát nhằm khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các công tác này./.

Nguyễn Văn Huy - Viện KSND huyện Ứng Hòa;

Trần Trọng Hoàn - Viện KSND huyện Đan Phượng

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 80

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1023829