Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ

25/05/2022 08:36 | 253 | 0

        Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND tại công văn số 751/VKSTC-BCĐ ngày 11/3/2022 về việc xây dựng chuyên đề và tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Ngày 12/5/2022, Viện KSND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội".

        Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện KSND tối cao, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong Viện KSND tối cao. Về phía Viện KSND thành phố Hà Nội có đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Trưởng phòng và tương đương Viện KSND thành phố, các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện KSND cấp huyện; các đồng chí đại diện Công đoàn; các đồng chí kế toán Viện kiểm sát hai cấp; Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện Chi hội Luật gia, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội,

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố khai mạc Hội nghị

        Theo sự phân công, đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Chánh Thanh tra, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội đã thông qua báo cáo chuyên đề “ Nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội”. Báo cáo đã nêu rõ các kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cũng như các tồn tại hạn chế và đánh giá nguyên nhân, từ đó đề ra một số giải pháp để nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố trong thời gian tới.

        Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp về các nội dung như: đảm bảo dân chủ trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức cán bộ; vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể cơ quan, đơn vị (Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên...); một số tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội; những biện pháp triển khai và thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong đơn vị, công khai trong công tác quản lý, chỉ đạo đảm bảo cho công chức, người lao động thực hiện quyền dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công; công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ với Lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị theo quy định tại Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của Viện KSND tối cao.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện KSND tối cao, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong ngành KSND đã ghi nhận và đánh giá cao nội dung báo cáo chuyên đề, công tác chuẩn bị Hội nghị cũng như nội dung tham luận của các đơn vị tại Hội nghị. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Viện KSND thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy các thế mạnh và có nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa quy chế về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và Chỉ thị về công tác kiểm sát hằng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đ/c Mai Thị Nam - Chánh Thanh tra Viện KSND tối cao, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Đồng chí Đào Thịnh Cường, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội, cũng như việc lựa chọn chuyên đề để tổ chức Hội nghị hai cấp, và đặc biệt tham luận của các đơn vị đóng góp ý kiến đã rất thẳng thắn, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề nghị các đơn vị phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại hai cấp Viện kiểm sát; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, các ngành và trong đơn vị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị, ... Công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị sẽ được Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội thực hiện thường xuyên, ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch thì việc kiểm tra đột xuất tại các đơn vị sẽ được lồng ghép trong các cuộc kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra trật tự nội vụ, nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm nếu có để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Đ/c Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó viện trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Nam và đồng chí Đào Thịnh Cường cùng các ý kiến tham luận của các đơn vị. Đồng thời, đồng chí Sơn yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ.

        Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Thành Thủy - Chánh Thanh tra, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

trong hoạt động của Viện KSND thành phố Hà Nội thông qua chuyên đề.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội,

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố

điều hành tham luận

Đ/c Phùng Xuân Giang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố Hà Nội,

Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND thành phố

tham luận tại Hội nghị

Đ/c Phạm Thị Ngát - Phó Chánh thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Như Nghiêm - Viện trưởng Viện KSND huyện Mỹ Đức tham luận tại Hội ngh

Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 99

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1013334