Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế và Cục C11 Bộ Công an

11/05/2022 10:57 | 137 | 0

        Ngày 06/5/2022, VKSND tối cao tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh năm 2022 giữa Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế; Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022 giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

        Tham dự buổi Lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

        Đại biểu VKSND tối cao tham dự buổi Lễ có: Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao và các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 8.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ

        Đại biểu ngoài ngành Kiểm sát tham dự buổi Lễ còn có đại diện Lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công an và Bộ Y tế.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

        Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và nội dung cơ bản của Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế. Trong đó nêu rõ, những năm qua, Vụ 8 và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có nhiều biện pháp để tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay công tác phối hợp giữa hai đơn vị chưa có quy định cụ thể. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, Vụ 8 và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

        Kế hoạch quy định rõ các nội dung phối hợp bao gồm:

        - Phối hợp về tiếp nhận và xử lý thông tin: Hai đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại các cơ sở điều trị bệnh bắt buộc. Thường xuyên phối hợp trong việc thông báo, trao đổi cho nhau những thông tin về tình hình vi phạm trong thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

        - Phối hợp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh: Khi phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều trị đối tượng bắt buộc chữa bệnh, hai đơn vị trao đổi, thông báo cho nhau bằng văn bản để phối hợp xử lý. Trường hợp cần thiết phải trao đổi trực tiếp thì tổ chức cuộc họp giữa hai đơn vị để thống nhất về chủ trương, tham mưu, xử lý. Nếu khó khăn vượt quá thẩm quyền của hai đơn vị và liên quan đến các Bộ, ngành, vụ, cục khác, hai đơn vị chủ động tham mưu và thông báo cho nhau tiến độ, kết quả thực hiện. 

        - Phối hợp khảo sát nắm tình hình chấp hành quy định trong quản lý đối tượng chữa bệnh bắt buộc và phối hợp trong tham mưu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa phù hợp thực tiễn như Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ về thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao trình bày Kế hoạch phối hợp

giữa Vụ 8 VKSND tối cao và các đơn vị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế; Cục C11 Bộ Công an

        Tiếp theo chương trình làm việc, đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và nội dung cơ bản của Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022 giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an. Báo cáo nêu rõ, thời gian qua, hai đơn vị thường xuyên duy trì phối hợp trao đổi tình hình để nắm, theo dõi và chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật để thống nhất chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; phối hợp trong việc rà soát, đối chiếu số liệu về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, cung cấp tình hình có liên quan để phục vụ tốt cho việc xây dựng báo cáo của Bộ Công an và VKSND tối cao tại các kỳ họp Quốc hội, báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo nghiệp vụ khác của hai đơn vị.

        Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

        Các nội dung phối hợp như sau:

        - Phối hợp về tiếp nhận và xử lý thông tin: Hai đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Thường xuyên phối hợp trong việc thông báo, trao đổi những thông tin về tình hình vi phạm trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng để kịp thời hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        - Phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng: Khi phát hiện khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, hai đơn vị trao đổi, thông báo cho nhau bằng văn bản để phối hợp xử lý. Nếu có khó khăn vượt quá thẩm quyền của hai đơn vị và liên quan đến các Bộ, ngành, vụ, cục khác, hai đơn vị chủ động tham mưu và thông báo cho nhau tiến độ, kết quả thực hiện. 

        - Phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành quy định trong quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng: Khi Vụ 8 hoặc Cục C11 có đề nghị phối hợp để kiểm tra, xác minh thông tin, đánh giá tình hình chấp hành quy định của pháp luật và quy định của Bộ Công an về quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, lãnh đạo hai đơn vị sẽ cử cán bộ, công chức trong đơn vị phối hợp thực hiện.

        - Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp trong việc cung cấp số liệu và trao đổi thông tin theo đề nghị của lãnh đạo hai bên.

Lãnh đạo Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế ký Kế hoạch phối hợp

Lãnh đạo Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an ký Kế hoạch phối hợp

        Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; cũng như kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Kế hoạch phối hợp được thực hiện trong năm 2022 nhưng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa, tạo tiếng nói chung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định của pháp luật.

        Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Vụ 8 trên cơ sở kết quả của công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp dưới và hoạt động trực tiếp kiểm sát theo thẩm quyền. Đối với các đơn vị phối hợp gồm Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế và Cục C11 Bộ Công an, cần phát huy tính chủ động, tích cực để nâng cao hiệu quả của các nội dung phối hợp.

Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 197

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1001532