Viện KSND các huyện Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ trực tiếp kiểm sát công tác THAHS và kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý TGTBTP tại một số xã trên địa bàn

11/05/2022 10:55 | 208 | 0

        1. Viện KSND huyện Đông Anh:

        Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 14/4/2022, Viện KSND huyện Đông Anh phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, Cơ quan CSĐT và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Đông Anh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án hình sự và kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm năm 2022 tại các xã Nam Hồng, Bắc Hồng, Nguyên Khê.

        Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Phong - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh làm Trưởng đoàn; đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Ban; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện có đồng chí Trần Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch; thành viên Đoàn kiểm sát; đại diện Đội Hình sự, Điều tra tổng hợp, Cơ quan THAHS - Công an huyện Đông Anh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Phong - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh, Trưởng Đoàn kiểm sát

công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại xã Nam Hồng

Đại diện Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh phát biểu tại Hội nghị

        Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của UBND xã về công tác thi hành án hình sự, báo cáo của Công an xã về công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách có liên quan và nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, Công an các xã.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý

        Kết thúc buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn kiểm sát và giải trình của các bộ phận có liên quan, đồng chí Nguyễn Ngọc Phong - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh, Trưởng Đoàn kiểm sát đã kết luận một số nội dung:

        - Về kết quả kiểm sát đối với việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã còn tồn tại như: sử dụng một số sổ quản lý theo mẫu cũ; UBND xã không rà soát báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Đông Anh các trường hợp người chấp hành án đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo; việc chuyển các hồ sơ đã chấp hành xong đến Cơ quan THAHS - Công an huyện còn chậm ...

        - Về kết quả kiểm sát đối với công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã còn tồn tại như: Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và Sổ trực ban còn chưa phản ánh đầy đủ các cột/mục theo quy định; một số vụ việc Công an xã sau khi tiến hành tiếp nhận và phân loại xác minh ban đầu chậm chuyển đến Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền...

Đ/c Trưởng Đoàn kiểm sát phát biểu kết luận tại UBND  xã Nguyên Khê

        Đại diện Ủy ban nhân dân, Công an các xã đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ có những biện pháp nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nêu, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm đạt chất lượng tốt hơn trong thời gian tới, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.

        2. Viện KSND huyện Hoài Đức:

        Thi hành án hình sự (THAHS) là khâu công tác cuối cùng trong việc giải quyết vụ án hình sự, là khâu người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự đối với Nhà nước thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và cũng là thời gian để người phạm tội cải tạo hướng thiện trở về với cuộc sống xã hội bình thường. Do vậy, có thể thấy THAHS thể hiện rõ nhất hiệu quả quyền lực Nhà nước trong việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với tội phạm. Với tính chất mức độ như vậy nên ngay từ đầu năm 2022, VKSND huyện Hoài Đức xác định kiểm sát THAHS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đặc biệt là việc trực tiếp kiểm sát THAHS tại UBND cấp xã, nhằm tăng cường việc kiểm tra và hướng dẫn địa phương trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục những người chấp hành án tại cộng đồng, tạo được môi trường tốt để người thi hành án tích cực cải tạo, sớm hoàn thành nghĩa vụ chấp hành án.

        Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong các ngày 22/4/2022 và ngày 25/4/2022, Viện KSND huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại Ủy ban nhân dân xã Di Trạch và xã Lại Yên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/3/2022. Cùng tham gia đoàn kiểm sát còn có sự có mặt của các đồng chí đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện và đại diện Mặt trận tổ quốc huyện Hoài Đức.

Đồng chí Lê Quốc Hiệp - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hoài Đức

phát biểu tại buổi kiểm sát trực tiếp UBND xã Di Trạch

Đồng chí Nguyễn Viết Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức phát biểu tại buổi kiểm sát trực tiếp

        Qua các buổi kiểm sát trực tiếp THAHS tại UBND cấp xã, Đoàn kiểm tra nhận thấy, về cơ bản các đơn vị đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan THAHS - Công an huyện Hoài Đức bàn giao, cụ thể: UBND cấp xã đã lập hệ thống sổ theo dõi, quản lý đối với các trường hợp đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn chấp hành án phạt tù trên địa bàn phường theo đúng quy định; đã có Quyết định phân công người giám sát, giáo dục người chấp hành án. Bổ sung cơ bản, đầy đủ bản tự kiểm điểm của người chấp hành án, bản nhận xét của chính quyền địa phương. Người được phân công giám sát thường xuyên giáo dục, cảm hóa đối với bị án...

Toàn cảnh buổi kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

        Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đã trao đổi và hướng dẫn Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, nhất là việc xử lý, giải quyết đối với các trường hợp người chấp hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ của mình, từ đó làm căn cứ để buộc người chấp hành án phải chấp hành hình phạt tù của bán án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

        Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được, các đơn vị vẫn còn một số vi phạm, tồn tại và kết thúc cuộc kiểm sát Viện KSND huyện Hoài Đức đang tổng hợp nội dung để ban hành Kết luận.

        Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, chất lượng công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại các xã trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên. Bên cạnh sự phối hợp kịp thời của các cơ quan chức năng còn có nguyên nhân từ việc các địa phương được tăng cường lực lượng Công an chính quy.

        3. Viện KSND huyện Chương Mỹ:

        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, Viện KSND huyện Chương Mỹ đã ban hành các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật công tác thi hành án hình sự tại 08 UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ tiến hành kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý ban đầu các tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã.

        Từ ngày 19/4/2022 đế ngày 27/4/2022, Viện KSND huyện Chương Mỹ đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Trương Văn Xà - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại UBND thị trấn Chúc Sơn, các xã Phụng Châu, Lam Điền, Quảng Bị, Đông Sơn, Trường Yên, Phú Nam An và Trần Phú. Thời điểm báo cáo số liệu kiểm tra từ 01/12/2020 đến 31/03/2022. Tham gia đoàn kiểm sát có đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh; đại diện UBMTTQ huyện và đại diện Cơ quan CSĐT - Công an huyện.

        Kết quả trực tiếp kiểm sát về công tác thi hành án hình sự cho thấy tại các đơn vị được kiểm sát lực lượng Công an cấp xã đã được bổ sung, kiện toàn là lực lượng Công an chính quy nên các đồng chí Chủ tịch UBND xã đều giao cho Công an cấp xã tham mưu và trực tiếp giúp việc Chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương. Công an các xã đã tiến hành lập các sổ sách để theo dõi, quản lý người chấp hành án đầy đủ; các hồ sơ của người chấp hành án sau khi được tiếp nhận từ Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyên được thiết lập và bổ sung các tài liệu cơ bản đảm bảo đúng quy định.

        UBND và Công an các xã đều phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án. Hầu hết các người chấp hành đều tự giác cải tạo, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thi hành án hình sự, hàng tháng các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá và gửi cho cấp trên nhận xét theo đúng quy định tại Điều 87 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ

        Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, nhận thấy vẫn còn một số tồn tại như: một số địa phương chưa chú trọng xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án đã chấp hành tốt trong thời gian dài. Một số quyết định phân công người giám sát giáo dục còn sai về căn cứ áp dụng.

        Đối với công tác tiếp nhận, xử lý ban đầu các tố giác, tin báo về tội phạm của Công an các xã về cơ bản sau khi tiếp nhận tin đều tiến hành lập biên bản tiếp nhận, triển khai lực lượng, phân công cán bộ nắm tình hình, bảo vệ hiện trường và báo cáo Lãnh đạo Công an huyện để phân công các đội nghiệp vụ của Cơ quan CSĐT - Công an huyện để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập các tài liệu ban đầu. Hầu hết các tin sau khi tiếp nhận, Công an xã đều có báo cáo nội dung vụ việc và chuyển hồ sơ tài liệu, đồ vật có liên quan đến các đội nghiệp vụ của Cơ quan CSĐT - Công an huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó còn một số tin chuyển chậm theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017 (trong thời hạn 24 giờ).

Ông Vũ Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ phát biểu tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát

        Qua kiểm tra, Công an các xã đều nêu lên những khó khăn trong công tác như: Đối với công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án, việc gọi người chấp hành án hàng tháng lên làm tự nhận xét gặp nhiều khó khăn (nhiều người đi làm lao động tự do đi sớm, về khuya). Bên cạnh đó, việc gọi hỏi nhiều dẫn đến người chấp hành án bị mặc cảm. Đối với công tác tiếp nhận, xử lý ban đầu các tố giác, tin báo về tội phạm; Công an xã sau khi tiếp nhận tin cần tiến hành xác minh, gọi các đối tượng liên quan lên làm việc nhưng không gọi được hoặc chưa thể thu thập ngay các tài liệu, chứng cứ có liên quan nên không thể chuyển tin trong thời hạn 24 giờ theo quy định. Đến nay, mặc dù theo quy định của Bộ luật TTHS sửa đổi, bổ sung năm 2021 và Thông tư liên tịch số 01/2021 thời hạn xác minh ban đầu của Công an cấp xã tối đa là 07 ngày. Tuy nhiên, lực lượng Công an cấp xã tuy là lực lượng chính quy nhưng các cán bộ, chiến sỹ đều từ những lĩnh vực khác chưa được qua đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm hay quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành án nên gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Một số việc không thuộc thẩm quyền vẫn phải báo cáo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT để thực hiện như việc trưng cầu giám định, yêu cầu định giá...

        Thông qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện KSND huyện Chương Mỹ đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu UBND, Công an các xã tiếp thu, khắc phục các tồn tại, vi phạm trên thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

VPTH tổng hợp tin

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 198

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1001533