Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

13/08/2015 08:47 | 4822 | 0
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao Khóa XXIII
Trong hai ngày 11 và 12/8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện Công đoàn, Chi hội luật gia, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, 158 đại biểu đại diện cho 29 tổ chức đảng với 882 Đảng viên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Đại hội.
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu Khai mạc Đại hội
Diễn văn Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm , Ủy viên Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhân dân cả nước đang tích cực thi đua chào mừng 70 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, Ngành kiểm sát tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng Đảng và Nhà nước trao tặng. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tối cao được quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Viện, sự lỗ lực của đảng viên, Đảng bộ đã hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIII. Đảng bộ luôn giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, còn những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ và cần sự phấn đấu, nỗ lực hơn nữa của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Dự thảo báo cáo Chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm ký 2015 - 2020; chủ đề của Đại hội “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của toàn Đảng bộ, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao khóa XXIV, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.
Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đảng bộ VKSND tối cao khóa XXIII
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đại hội. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đầu nhiệm kỳ có 25 tổ chức đảng trực thuộc gồm 03 đảng bộ cơ sở, 02 chi bộ cơ sở và 20 chi bộ trực thuộc với 616 đảng viên, tỷ lệ nữ 31%. Trong nhiệm kỳ có biến động về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ Ngành. Hiện tại Đảng bộ có 29 tổ chức đảng trực thuộc, tăng 04 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ (gồm 01 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ trực thuộc), với 882 đảng viên, tỷ lệ nữ: 37%; Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng có biến động giảm do nghỉ chế độ hưu trí và luân chuyển cán bộ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ, Thạc sỹ chiếm 20% (01 Phó giáo sư), cử nhân chiếm 70%. Lý luận chính trị: Cao cấp chiếm 44%, trung cấp, sơ cấp chiếm 56%. Đảng viên chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan. Các đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đ/cTrần  Văn Lợi, Phó Bí thưThường trực Đảng ủy VKSND tối cao
Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã hoàn thành thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khóa XXIII. Đảng bộ luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với các hình thức, biện pháp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận, chuyên đề cả về bề rộng và chiều sâu để làm rõ quan điểm, chủ trương, nội dung của chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Từ đó, có chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động của cán bộ, đảng viên, và người lao động trong toàn Đảng bộ. 
Đ/c Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tai Đại hội
Các cấp ủy đảng đã tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát được nâng lên, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung và cụ thể hóa trong Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014. Thành lập Trường Đại học kiểm sát Hà nội. Phối hợp với các cơ quan có liên quan và chủ động, tích cực giải quyết xử lý một số vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, về oan sai được cán bộ, nhân dân đồng tình, làm tăng cường và củng cố lòng tin của Đảng, Nhân dân đối với ngành Kiểm sát.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Bên cạnh đó, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và hoạt động của Ngành, thường xuyên kiện toàn các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Ủy ban kiểm tra các cấp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác đảng. Từ năm 2010 đến năm 2013, hàng năm đều có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đề ra, riêng năm 2014 tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là 75% do quy định mới của Trung ương.
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình
tặng hoa chúc mừng BCH  Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 2020
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình
tặng hoa các đ/c BCH Đảng bộ khóa XXIII  không tái cử khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phần tham luận, đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận, nhận định tình hình thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong 05 năm tớivà đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội,  Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIII. Đồng chí nhấn mạnh, 05 năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy đã kề vai, sát cánh, phối hợp với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tham gia tiến trình cải cách tư pháp, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và công lý, xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân tối cáo cần làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình; mỗi cấp ủy cần tăng cường công tác nắm bắt, xử lý và định hướng công tác tư tưởng cho đảng viên. Đồng thời, cần quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có giải pháp phù hợp với đặc thù của từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị… Đảng ủy và các cấp ủy đảng cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng chí Đào Ngọc Dung yêu cầu: “Chúng tôi mong muốn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tời tiếp tục phấn đấu là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt 03 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, Đảng bộ phải là trung tâm đoàn kết; thứ hai là hạt nhân chính trị; thứ 3 là chỗ dựa tin cậy của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và cao hơn là của Đảng và Nhà nước. Muốn như vậy, các chi bộ đảng cần quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất, quan tâm nâng cao chất lượng chi bộ và lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai mọi nhiệm vụ”. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường và đổi mới công tác dân vận với 03 trọng tâm là: Nâng cao đạo đức công vụ; cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực thi quyền lực, bảo vệ hiến pháp, pháp luật và quyền con người; tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát, giữa các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong thời gian tới.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sau Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp Phiên thứ I và bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chấp hành. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Đảng ủy Khối các cơ cơ quan Trung ương, Phó Viện trưởng tái cử Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiêm kỳ 2015 - 2020.
Quốc Hưng
trích nguồn: http://www.vksndtc.gov.vn/
 
 
 

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 195

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1263489