Thủ tướng: Đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc....

06/08/2015 16:31 | 5176 | 0

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội  lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ này tại Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tổ chức sáng 5/8 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng gần 400 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn lực lượng CAND.

Phong trào thi đua trong CAND có sức lan tỏa lớn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng và là truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước với mục đích làm cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công. Từ đó đến nay, phong trào thi đua đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tiềm tàng của cả nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy những năm qua, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong CAND luôn được triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đạt được những kết quả to lớn, có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn gương người tốt, việc tốt lập nhiều chiến công, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện, tô thắm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

“Đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần này chúng ta vui mừng, phấn khởi, xúc động và khâm phục những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm và tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân, vượt lên khó khăn gian khổ và cám dỗ đời thường, với tinh thần say mê nghiên cứu, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thể hiện sinh động trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND; trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, phức tạp và rất khó lường, nhất là về tình hình Biển Đông, Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội nhưng cũng phải đối mặt với  nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại, sánh vai với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, trong đó lực lượng CAND có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

“Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và dựa vào nhân dân để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các tập thể và cá nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

"Càng khó khăn, càng phải thi đua"

Để phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng CAND giai đoạn 2015-2020 tiếp tục phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Theo đó, trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng CAND với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội  lần thứ XII của Đảng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua-khen thưởng; ra sức phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là bệnh thành tích, lãng phí trong thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua được thường xuyên nuôi dưỡng và phát triển.

“Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào mà cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì ở đó không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết tốt hơn và đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh hơn”, Thủ tướng dẫn chứng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những lực lượng cần thiết. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện phải luôn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua-khen thưởng.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, trở thành động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng công an nhân dân.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phù hợp. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể quần chúng, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với việc thường xuyên học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và với việc thường xuyên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và các phong trào thi đua yêu nước khác với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Mỗi tấm gương điển hình tiên tiến là một bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua. Vì vậy, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để mỗi ngành, mỗi đơn vị đều có thêm các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về công an nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an nhân dân và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm khu triển lãm các hoạt động vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” 5 năm (2010 - 2015) tại Đại hội cho thấy trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” đã đạt được những quả toàn diện trên các mặt công tác.

Từ kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” trong 5 năm qua, 6 bài học kinh nghiệm đã được rút ra.

Một là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sỹ có chuyển biến nhận thức và hành động về công tác thi đua, khen thưởng, phải làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng tự giác của mỗi tập thể, cá nhân.

Hai là, cấp ủy và thủ trưởng công an các cấp cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn và tác dụng thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chính xác, khách quan, công bằng và kịp thời trong công tác khen thưởng.

Ba là, nội dung phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải mang tính thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Bốn là, công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua; từ phong trào thi đua phát hiện các nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến. Khen thưởng phải khách quan, chính xác và kịp thời; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, khen thưởng mang tính chất cào bằng.

Năm là, xây dựng một đội ngũ cán bộ tham mưu giỏi về công tác thi đua, khen thưởng.

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền phải bám sát vào mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào thi đua. Cần lựa chọn các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, những việc làm tốt để tuyên truyền nhân rộng.

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc

trích nguồn: http://www.chinhphu.vn/

 

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 203

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363306