VKSND huyện Ứng Hòa báo cáo Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội về kết quả công tác Quý I năm 2024

31/03/2024 00:49 | 141 | 0

        Ngày 25/3/2024, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội về làm việc, nghe báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2024 và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại Viện KSND huyện Ứng Hòa. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Bá Nam – Viện trưởng VKSND huyện Ứng Hòa thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả công tác kiểm sát 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh buổi làm việc

        Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2024, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 19/12/2023, Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 20/12/2023, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 21/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, các chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ngành, Kế hoạch công tác năm 2024 của VKSND Thành phố, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của đơn vị, 3 tháng đầu năm 2024, VKSND huyện Ứng Hòa đã đạt được các kết quả nổi bật sau:

        Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử: Số án tồn năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 13 vụ đã được giải quyết xong trong quý I/2024. Viện Kiểm sát đã phối hợp với Cơ quan điều tra – Tòa án nhân dân cùng cấp xác định 05 vụ án hình sự trọng điểm; quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 01 vụ án (đã kết thúc điều tra). Để đảm bảo tiến độ, thời hạn giải quyết tin báo, án hình sự, hàng tuần đơn vị đều duy trì việc phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp tiến hành rà soát án, tin báo đang thụ lý. Theo đó hai đồng chí Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên sẽ họp với Cơ quan điều tra để thống nhất quan điểm, đưa ra hướng thực hiện và giải quyết tiếp theo.

        Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, đơn vị đã tiến hành kiểm sát và ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Nhà tạm giữ Công an huyện trong quý I năm 2024.

        Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 06 UBND xã, đạt 60% so với kế hoạch cả năm. VKSND huyện Ứng Hòa đã ban hành 01 Kiến nghị đối với Tòa án nhân dân cùng cấp về việc chuyển chậm quyết định thi hành án hình sự đã được Tòa án tiếp thu, chấp nhận.

        Trong công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, đơn vị ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm và 01 Kiến nghị vụ việc dân sự đối với Tòa án cùng cấp, đã được chấp nhận.

        Đơn vị đã đưa vào triển khai hiệu quả việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy phục vụ cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, là công cụ đắc lực trong nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc.

        Đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), đơn vị đã ban hành Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2023 và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác THADS năm 2024 đối với Chi cục THADS huyện.

        Trong 3 tháng đầu năm, không có khiếu kiện đông người, nhiều lần, gây bức xúc trong dư luận. Các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đều chấp hành tốt kỷ luật nội vụ, không để xảy ra vi phạm.

        Quá trình công tác, VKSND huyện Ứng Hòa cũng gặp phải một số khó khăn ảnh hưởng ít nhiều tới kết quả thực hiện công tác như: Số lượng kiểm sát viên của đơn vị còn ít, hiện nay ngoài 03 lãnh đạo Viện, đơn vị chỉ có 03 Kiểm sát viên làm nhiệm vụ phải kiêm nhiệm nhiều khâu công tác; các kiểm tra viên, chuyên viên còn trẻ, kinh nghiệm công tác còn chưa nhiều. Trang thiết bị phục vụ cho công tác còn thiếu, như nhiều máy tính, máy in bị hỏng, đã hết niên hạn từ lâu phải sửa chữa nhiều lần, nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nay, nhất là công tác số hóa hồ sơ. Trụ sở của đơn vị xây dựng đã lâu, hiện nay bị xuống cấp, gây không ít khó khăn trong công việc.

        Dựa trên các kết quả đã đạt được, VKSND huyện Ứng Hòa đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 9 tháng cuối năm, trong đó chú trọng: tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2024; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính để nắm chắc tình hình vi phạm và tội phạm. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị trên tất cả các khâu công tác kiểm sát; kiến nghị phòng ngừa đối với các vi phạm, tội phạm phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Trước mắt đơn vị tập trung, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Công an cấp xã; kiểm sát trực tiếp Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự hoàn thành ngay trong 06 tháng đầu năm 2024.

        Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 03 tháng đầu năm, chia sẻ, ghi nhận với những khó khăn mà đơn vị gặp phải. Bên cạnh đó, để hiểu thêm về tình hình công tác của đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã trao đổi, làm việc với các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên về những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vấn đề theo dõi, quản lý án, tin báo tạm đình chỉ; kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tại Công an cấp xã; việc giao nhận tài liệu với Cơ quan điều tra theo Khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự.

        Tại cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã đưa ra một số chỉ đạo nhằm nâng cáo chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị trong thời gian tới: Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của Công an cấp xã, cần phân công Kiểm sát viên theo dõi các địa bàn, kịp thời phát hiện, năm bắt tình hình vi phạm và tội phạm, quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, xác minh ban đầu của Công an cấp xã. Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự cần đảm bảo việc giải quyết án thực chất, hiệu quả trong đó phục thuộc vào việc đề ra yêu cầu điều tra, thực hiện nghiêm việc giao nhận tài liệu với Cơ quan điều tra theo Khoản 5 Điều 88 BLTTHS và việc tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Các tin báo, án tạm đình chỉ cần theo dõi, quản lý thường xuyên các hoạt động thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra, yêu cầu phục hồi nếu không còn căn cứ tạm đình chỉ. Tăng cường ứng dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết án, đảm bảo tiến độ số hóa hồ sơ, lưu trữ. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo tại chỗ. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế của đơn vị nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Trần Bá Nam - Viện trưởng VKSND huyện Ứng Hòa

tiếp thu ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội

        VKSND huyện Ứng Hòa rất trân trọng những trao đổi, chia sẻ của đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội đối với đơn vị và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí triển khai thực hiện trong 9 tháng cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đơn vị đề ra, tích cực chủ động phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Quách Thị Ngọc Ánh – Viện KSND huyện Ứng Hòa

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 66

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1302476