Viện KSND huyện Thanh Oai trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

24/05/2023 12:14 | 147 | 0

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 27/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác của ngành Kiểm sát Thủ đô và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện KSND huyện Thanh Oai.

        Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-VKS ngày 24/4/2023 của Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai về việc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

        Ngày 09/5/2023, Viện KSND huyện Thanh Oai đã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện về trình tự, thủ tục, văn bản giải quyết các khiếu nại tố cáo và hồ sơ, sổ thụ lý giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai

thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

        Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm tra, nêu rõ nội dung, yêu cầu và mục đích cuộc kiểm tra. Sau 01 ngày tiến hành kiểm tra, trên cơ sở báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai và kiểm tra sổ tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo, các hồ sơ, tài liệu có liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Viện KSND huyện Thanh Oai nhận thấy như sau:

        Trong thời gian từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/4/2023, tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai có chiều hướng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các đơn khiếu nại, tố cáo đều được Cơ quan điều tra tập trung giải quyết dứt điểm, không có tình trạng đơn thư tồn đọng không được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân; không có hiện tượng khiếu kiện đông người tại trụ sở Công an huyện.

        Quá trình kiểm tra toàn bộ sổ sách, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, nhận thấy: Về cơ bản Cơ quan điều tra đã tuân theo đúng trình tự thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật như: Khi thụ lý đã ban hành văn bản thông báo việc tiếp nhận, thụ lý gửi công dân biết để theo dõi việc giải quyết và Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát; ban hành Quyết định phân công Điều tra viên xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; Điều tra viên được phân công đã xây dựng Kế hoạch xác minh và báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết; quá trình giải quyết có sự phối hợp giữa các đội nghiệp vụ trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc giải quyết; kết thúc việc giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết được gửi cho người khiếu nại, tố cáo và Viện kiểm sát cùng cấp. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được lập riêng, tài liệu được đánh số bút lục và lưu trữ theo quy định.

        Đã mở sổ theo dõi, quản lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Đồng thời đã vào sổ, phân loại cơ bản chính xác đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, tại thời điểm kiểm sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số tồn tại nhất định trong việc áp dụng pháp luật và thực hiện một số quy định thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 05/9/2018 của VKSTC - TATC - BCA - BQP - BTC - BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát

        Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản kiểm sát trực tiếp. Thay mặt cho đơn vị được kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã thống nhất với biên bản kiểm sát và tiếp thu các ý kiến, có biện pháp khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót nhằm làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Sau buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai.

Viện KSND huyện Thanh Oai

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 132

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1133269