Viện KSND huyện Thanh Oai kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

07/06/2024 09:35 | 105 | 0

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 15/01/2024 của Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội về công tác của ngành Kiểm sát Thủ đô và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của Viện KSND huyện Thanh Oai.

        Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-VKS và Kế hoạch kiểm tra số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai.

        Ngày 15/5/2024, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Viện KSND huyện Thanh Oai đã tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện về trình tự, thủ tục, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/4/2024.

Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

        Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm tra, nêu rõ nội dung, yêu cầu và mục đích cuộc kiểm tra. Sau 01 ngày tiến hành kiểm tra, trên cơ sở báo cáo về tình hình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai cơ bản đã chấp hành các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư  liên tịch số 01/2017/TTLT và Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Hệ thống sổ sách cơ bản được cập nhật đầy đủ, thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết các vụ việc của Lãnh đạo cơ quan CQĐT Công an huyện Thanh Oai. Việc triển khai thực hiện các biểu mẫu theo thông tư 61/2017/TT-BCA và thông tư 119/TT-BCA cơ bản được thực hiện đồng bộ, hạn chế để xảy ra tình trạng sử dụng mẫu cũ. Phần lớn những tố giác, tin báo về tội phạm đều được Lãnh đạo CQĐT ra quyết định phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên, cán bộ giải quyết, đồng thời đã quan tâm chỉ đạo xác minh, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Đào Anh Sơn – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai

tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát

        Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản kiểm sát trực tiếp. Thay mặt cho đơn vị được kiểm sát, đồng chí Đào Anh Sơn – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã thống nhất với biên bản kiểm sát và tiếp thu các ý kiến, có biện pháp khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót nhằm làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Sau buổi kiểm tra, Đoàn kiểm sát sẽ ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai./.

Viện KSND huyện Thanh Oai

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 288

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1341172