Viện KSND huyện Đan Phượng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND một số xã trên địa bàn huyện

04/05/2024 14:16 | 333 | 0

        Thực hiện Chương trình công tác số 01/Ctr-VKS-ĐP ngày 23/01/2024 của Viện KSND huyện Đan Phượng về chương trình công tác Kiểm sát năm 2024, Hướng dẫn số 02/HD-VKS-P8 ngày 15/01/2024 của Viện KSND Thành phố về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2024, từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024, Viện KSND huyện Đan Phượng đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã Tân Lập, Đồng Tháp và Phương Đình trên địa bàn huyện Đan Phượng.     

        Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện (Trưởng đoàn) cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Viện KSND huyện Đan Phượng; đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đan Phượng, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đan Phượng.

Đồng chí Trần Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng, Trưởng đoàn kiểm sát

công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Tân Lập

        Đoàn Kiểm sát đã nghe các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân xã, đại diện Lãnh đạo Công an xã báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương và nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị.

Đại diện Uỷ ban nhân dân xã phát biểu tại buổi kiểm sát

        Tiếp đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Qua kiểm sát nhận thấy UBND các xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại địa phương, đơn vị đã thực hiện công tác mở sổ sách thụ lý, theo dõi các bị án đầy đủ; thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục, đánh giá, xếp loại các bị án hằng tháng tại địa phương; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ giám sát, giáo dục; các trường hợp thi hành án hình sự tại cộng đồng đều được vào sổ sách để quản lý, theo dõi, hồ sơ được thiết lập đầy đủ và thực hiện các nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật.

        Thông qua cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá, kết luận công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân các xã; đồng thời yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã khắc phục những thiếu sót, tồn tại được nêu ra trong Kết luận, tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại, vi phạm và có văn bản tiếp thu toàn bộ nội dung đối với Kết luận của Viện KSND huyện Đan Phượng sau khi ban hành để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã đạt hiệu quả nhất.

Trưởng đoàn Kiểm sát công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân xã Đồng Tháp

        Đại diện Lãnh đạo UBND xã đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đoàn Kiểm sát, kịp thời chỉ đạo Công an xã khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót và đưa ra những giải pháp để tăng cường vai trò của UBND xã trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn, tiếp thu ý kiến của cơ quan có thẩm quyền... nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự, góp phần bảo đảm công tác thi hành án hình sự tại địa phương được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

        Sau khi hoàn tất các cuộc kiểm sát theo Kế hoạch, Viện KSND huyện Đan Phượng đã ban hành các Kết luận trực tiếp kiểm sát và đề nghị UBND các xã tiếp tục phát huy các ưu điểm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định pháp luật.

        Như vậy, đơn vị đã đạt chỉ tiêu thực hiện trực tiếp kiểm sát UBND cấp xã trong quý I, II năm 2024 theo Hướng dẫn số 02/HD-VKS-P8 ngày 15/01/2024 của Viện KSND Thành phố về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2024./.

                        Trần Trọng Hoàn - Viện KSND huyện Đan Phượng

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 294

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330534