Viện KSND huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

07/02/2024 11:35 | 114 | 0

        Ngày 29/01/2024, Viện KSND huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nhật Thư - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Nhật Thư - Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng phát biểu tại Hội nghị

        Tại hội nghị, BCH Công đoàn lần lượt thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2024 và Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Báo cáo thu chi tài chính của đơn vị trong năm 2023... Hội nghị thống nhất đánh giá năm công tác 2023, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng các mặt công tác. Đối với các phong trào, trong năm qua Công đoàn đơn vị đã thực hiện tốt phong trào do huyện và ngành tổ chức như: ủng hộ quỹ Biển đảo năm 2023, quỹ bảo trợ trẻ em và quỹ đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với Công đoàn cấp trên trao đổi, giải quyết một số đề xuất của đoàn viên góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị... và nhiều hoạt động khác quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, từ đó, đã kịp thời động viên công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong năm 2023

        Bên cạnh đó, Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện các mặt thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong năm 2023 đối với hoạt động quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, người lao động. Qua những hoạt động năm 2023, BCH Công đoàn cơ sở đã rút ra những kinh nghiệm để đề ra phương hướng phát triển trong năm 2024, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm: giúp đỡ các công đoàn viên ưu tú phấn đấu để được kết nạp Đảng; vận động cán bộ, công chức tích cực thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong việc chi tiêu tại đơn vị, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công đoàn viên...

        Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày nhiều ý kiến xây dựng, góp ý vào nội dung của báo cáo và đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các công đoàn viên đối với tập thể lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, Công đoàn đơn vị hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm tiếp theo. Các ý kiến tham góp đã được đại diện Công đoàn và lãnh đạo đơn vị ghi nhận và thông qua tại Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Kế toán Viện KSND huyện Đan Phượng phát biểu tại Hội nghị

        Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhật Thư - Đại diện Lãnh đạo đơn vị đã ghi nhận những nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động trong năm công tác 2023, đồng thời đề nghị BCH Công đoàn đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện lắng nghe ý kiến của Công đoàn viên và chăm lo tốt hơn đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động, kịp thời khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024.

        Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị với các nhiệm vụ công tác trọng tâm và mục tiêu phấn đấu trong năm 2024. Để Nghị quyết của Hội nghị sớm được thực hiện, các đồng chí Đoàn viên Công đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị đạt kết quả cao nhất./.

Trần Trọng Hoàn - Viện KSND huyện Đan Phượng

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 199

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1263493