Văn phòng tổng hợp, Phòng 12 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

20/09/2022 14:32 | 480 | 0

        1. Đại hội Chi bộ Văn phòng tổng hợp

        Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 14/9/2022, Chi bộ VPTH - Viện KSND thành phố Hà Nội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Hồng Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; đại biểu khách mời có đồng chí Lê Thắng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng 15 và 28 đồng chí Đảng viên của Văn phòng tổng hợp đủ tư cách tham dự.

        Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cho Chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Định - Bí thư Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Phan Thu Hằng - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022

trình bày chương trình, quy chế Đại hội

        Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của Ngành; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; 100% Đảng viên trong Chi bộ đều được quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng ủy Viện KSND thành phố sao gửi. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy đã lãnh đạo đơn vị làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, làm tốt công tác tổng hợp; công tác hành chính - quản trị; công tác thống kê, công nghệ thông tin; công tác kế hoạch tài chính; công tác phục vụ theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác văn phòng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về điều kiện công tác cho cán bộ Ngành Kiểm sát Thành phố. Đại hội cũng đã thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022

trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Hồng Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các Đảng viên trong Chi bộ cần phát huy hơn nữa năng lực, sở trường của mình nhằm phục vụ hiệu quả công tác của Văn phòng tổng hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Chi ủy Chi bộ thực hiện tốt công tác đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác phong trào, đoàn thể, quan tâm tới đời sống cán bộ, công chức, người lao động; qua đó xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh và gặt hái được nhiều thành tích.

Đồng chí Ngô Hồng Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội và tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2022 – 2025

        Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Định - Chánh Văn phòng được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ; 02 đồng chí Lê Thị Thanh Bình và Nguyễn Trung Thành - Phó Chánh Văn phòng đều được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

        2. Đại hội Chi bộ Phòng 12

        Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng uỷ Viện KSND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025, ngày 30/08/2022 tại Hội trường tầng 3 Viện KSND thành phố Hà Nội, Chi bộ Phòng 12 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đồng thời cũng là Đảng viên tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ cùng 06 đồng chí Đảng viên của Phòng 12 đủ tư cách tham dự.

        Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của Ngành; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

        Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Phòng 12 đã giới thiệu 01 quần chúng ưu tú để đề nghị xét kết nạp Đảng. Chi bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động sâu rộng, coi đây là nội dung sinh hoạt chính trị trong chi bộ và trong các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội và tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Phòng 12 nhiệm kỳ 2022 – 2025

Các đồng chí Đảng viên chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

        Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Chi bộ đã tín nhiệm bầu ra đồng chí Nguyễn Triệu Như Thường - Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng 12 là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Đặng Doãn Dương - Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng 12 là Phó Bí thư Chi bộ.   

Mai Linh - Văn phòng tổng hợp, 

Nguyễn Triệu Như Thường, Dương Minh Thu - Phòng 12

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 35

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1182817