Vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0

22/11/2022 11:16 | 43 | 0

        Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, trong đó vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 là một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Lịch sử loài người đã trải qua 03 cuộc cách mạng công nghiệp và hiện nay chúng ta ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Theo đó công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng.

        Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Cũng theo Nghị quyết này thì: “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thoạt nhìn, các nội dung này có vẻ rất lớn, là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, của cả hệ thống chính trị… nhưng trên thực tế, tất cả đều liên quan đến trách nhiệm cá nhân của mỗi Đảng viên. Đặc biệt là trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, khi việc tuyên truyền, phát ngôn của các tổ chức, hội nhóm, cá nhân trở nên tự do khó quản lý thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết.

        Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng; lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, khoét sâu những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo, xuyên tạc sự thật... Thời điểm họ xuyên tạc thường vào những dịp, những sự kiện lớn như: đại hội đảng các cấp, toàn quốc, hay mới đây là dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975 - 30/4/2021) và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp....

        Thực tế thời gian qua cho thấy liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến tình hình dịch Covid-19, tiêm vắc xin phòng Covid-19; hiện tượng cá chết tại bờ biển xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và hiện tượng nước biển có màu đỏ do tảo ở thị xã Hoàng Mai hồi tháng 4/2021; hay như việc triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá gây hoang mang trong dư luận nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây. Chúng lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp.

        Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đối với mỗi đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là một yêu cầu rất quan trọng và mỗi đảng viên phải thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, hoạt động, sinh hoạt, sử dụng mạng xã hội… Chẳng hạn, Điều lệ Đảng ghi: “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”, tất cả các đảng viên không thể hoài nghi mục đích đó. Sẽ không thể chấp nhận nếu có hiện tượng đảng viên nghi ngờ định hướng đó, rồi đi phát tán các thông tin, ý kiến cho rằng “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là không có thật”, rằng “chủ nghĩa xã hội đã không thể thành hiện thực ngay ở quê hương Cách mạng tháng Mười thì không thể thành công ở nơi khác”,....

        Tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, mỗi đảng viên khi tham gia mạng xã hội đều cần thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin có sự sai lệch so với thông tin chính thức, thông tin có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... đều không ngại có ý kiến đấu tranh,phản bác lại những thông tin sai trái đó một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, mỗi đảng viên tại chi bộ luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai; nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Luôn bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong xã hội. Tại đơn vị, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ, mỗi đảng viên đều phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, gia tăng sự tín nhiệm của nhân dân. Tại chi bộ quán triệt tất cả đảng viên đều phải có nhận thức đúng đắn, hành động phù hợp như: không làm lan truyền các thông tin sai trái, không “để mặc” những thông tin không đúng tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với việc chia sẻ những thông tin tích cực và không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng.

Một buổi họp chi bộ tại Viện KSND quận Nam Từ Liêm

Kiểm sát viên Viện KSND quận Nam Từ Liêm ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin

giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả

        Viện KSND quận Nam Từ Liêm xin đưa ra các giải pháp để nâng cao vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 như sau:

        Trước hết cần phải thấm nhuần trong máu trong tim của mình về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa thành Nghị quyết, chương trình hành động ở cấp mình, gương mẫu thực hiện và ra sức vận động quần chúng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất có thể, củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng đối với Đảng, đây cũng chính là một “bức tường đề kháng” rất tốt của Nhân dân chống lại những luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch…

        Thứ hai là gắn việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; dựa vào quần chúng và tin quần chúng để phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách mạnh mẽ, đồng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc rằng trong tình hình hiện nay cần phải chủ động, đẩy mạnh lên một bước cao hơn về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, không để kẻ xấu, bọn phản động, các thế lực thù địch lợi dụng, gây lũng đoạn nội bộ; phải kiên trì, kiên quyết tấn công liên tục với bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo mới đem lại hiệu quả cao. Tham nhũng, tiêu cực cũng là thứ bệnh mà những người mang chủ nghĩa cá nhân sản sinh ra. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là phải đấu tranh một cách quyết liệt với kẻ thù của chính mình, quét sạch chủ nghĩa cá nhân...

          Thứ ba thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực thực tiễn; nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu, tin và dựa vào dân để vận động Nhân dân phản bác lại những luận điệu sai trái, thù địch. Bởi vì người cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân làm theo thì phải có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, quan hệ mật thiết với quần chúng; phải có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ và năng lực thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại những luận điệu sai trai, thù địch một cách có hiệu quả cho dù bọn chúng có dùng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đến đâu. Ví dụ như trên mạng xã hội, bọn chúng tung hàng trăm bài viết và nhiều video, nếu đọc mà không có khả năng phân tích kỹ thì người đọc dễ ngộ nhận cho đây là bài viết có tính chất “xây dựng”, phản ánh được thực tế, rồi chia sẻ trên không gian mạng… Nhưng thực chất là bóp méo, xuyên tạc sự thật hết sức tinh vi để mị dân, gây hoang mang trong quần chúng, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta…   

        Thứ  chấp hành và thực hiện thật tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tinh thần chân thật, thẳng thắn và xây dựng, đấu tranh làm rõ đúng, sai đi đến thống nhất, giữ vững đoàn kết trong nội bộ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện không dám nhận khuyết điểm; không tự giác nhận kỷ luật; trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh: “Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình, nể nang chỉ phê bình, cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Thi hành kỷ luật như vậy làm cho các đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta”. Nếu cán bộ, đảng viên xa rời các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, chắc chắn dẫn đến thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

        Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là trách nhiệm vừa là niềm tin và lẽ sống của mỗi cán bộ, đảng viên, để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trên thì mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “5T”: Tự tu (tu dưỡng), Tự rèn (rèn luyện), Tự học (học tập), Tự soi (nhìn lại mình), Tự sửa (sửa chữa)./.

Bùi Lê Mai Anh, Nguyễn Thanh Bình _ Viện KSND quận Nam Từ Liêm

 

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 15

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1059785