Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND xã, phường trên các địa bàn huyện Phúc Thọ, quận Long Biên và quận Hà Đông năm 2023

22/05/2023 14:41 | 312 | 0

        1. Viện KSND huyện Phúc Thọ        

        Căn cứ Điều 25 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2015; Điều 167 Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Quy chế của Viện KSND tối cao cũng như thực hiện Kế hoạch công tác năm của Viện KSND thành phố Hà Nội trong công kiểm sát việc thi hành án hình sự, Viện KSND huyện Phúc Thọ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND 10 xã trên tổng số 21 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ trong tháng 4, 5 năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Công Hoà – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phúc Thọ, Trưởng Đoàn kiểm sát công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Thượng Cốc

        Viện KSND huyện Phúc Thọ trực tiếp kiểm sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của UBND xã và các cơ quan liên quan về việc quản lý, giáo dục người chấp hành án được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú …việc tiếp nhận hồ sơ, công tác quản lý, giám sát, giáo dục và về thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

        Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện Phúc Thọ nhận thấy: UBND 10 xã đã cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Các xã đã mở sổ theo dõi người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ, vào sổ đầy đủ theo đúng luật định; tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Phúc Thọ theo đúng trình tự, thủ tục. Trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan THAHS Công an huyện Phúc Thọ, UBND xã đã ra Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; Thực hiện đầy đủ việc tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật, người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét lưu vào hồ sơ theo dõi đúng quy định.

UBND xã Thượng Cốc báo cáo những khó khăn vướng mắc tại địa phương

        Bên cạnh những ưu điểm, trong công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại UBND các xã còn một số tồn tại như: Người được hưởng án treo trong thời gian chấp hành án có nhiều tiến bộ, có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách, nhưng UBND xã không lập hồ sơ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách; còn nhầm lẫn trong thẩm quyền ký Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án. Đại diện Lãnh đạo UBND các xã đã ghi nhận, tiếp thu và khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát cũng đã trao đổi, trả lời một số khó khăn vướng mắc về trình tự, thủ tục Thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự với UBND các xã giúp cho cán bộ làm công tác thi hành hình sự nắm chắc trình tự thủ tục trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm sát tại UBND xã Phụng Thượng

        Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận và xây dựng kết luận, kiến nghị gửi đến UBND các xã.

        2. Viện KSND quận Long Biên

        Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023, Viện KSND quận Long Biên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại 07 UBND phường trên địa bàn quận Long Biên gồm UBND các phường: Phúc Lợi, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Sài Đồng, Việt Hưng, Cự Khối và Thạch Bàn.

Đồng chí Nguyễn Viết Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Long Biên, Trưởng đoàn

công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

        Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các phường báo cáo bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù… (thi hành án hình sự tại cộng đồng). Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật

trong công tác Thi hành án hình sự tại UBND phường Cự Khối

        Qua công tác kiểm sát tại các phường, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Ủy ban nhân dân các phường đã quan tâm thực hiện tốt và thực hiện đúng các quy định Luật Thi hành án hình sự, các Thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng, định kỳ đều có đánh giá, nhận xét theo đúng quy định. Lực lượng Công an các phường đã chủ động làm tốt công tác trực tiếp tham mưu giúp UBND phường trong quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND phường Thạch Bàn

        Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại và hạn chế, như: Việc điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng chưa được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định; việc nhận xét hằng tháng đối với người chấp hành án có trường hợp còn chưa đảm bảo; UBND các phường chưa tiến hành rà soát kịp thời các trường hợp đủ điều kiện xét rút ngắn thời hạn thử thách án treo để báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát

        Kết thúc các cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Viết Cường - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn đã thông qua biên bản và sơ bộ kết luận kết quả trực tiếp kiểm sát, Đoàn đề nghị UBND các phường trong thời gian tới cần khắc phục những tồn tại thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế các bị án phạm tội trong thời gian chấp hành án.

Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát tại UBND phường Việt Hưng

        Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp tại các Phường, Viện KSND quận Long Biên đã tổng hợp và dự kiến ban hành kết luận, kiến nghị những vi phạm, thiếu sót trên. Yêu cầu UBND các phường kịp thời khắc phục vi phạm nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngày càng hiệu quả hơn./.

        3. Viện KSND quận Hà Đông

        Thực hiện Kế hoạch của Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác của Ngành kiểm sát Thủ đô năm 2023, Hướng dẫn của Viện KSND thành phố về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện KSND quận Hà Đông; trong thời gian từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2023, Viện KSND quận Hà Đông đã phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng, việc quản lý các đối tượng hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện của 05 Ủy ban nhân dân phường (gồm các phường Quang Trung, Đồng Mai, Yết Kiêu, Văn Quán và Phúc La) trên địa bàn Quận.

Toàn cảnh cuộc trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân phường Phúc La

        Tham gia Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông, Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành cuộc kiểm sát. Đồng thời, thành phần tham gia còn có đồng chí Lương Thị Huệ Minh - Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận để thực hiện công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận để thực hiện công tác chỉ đạo thi hành án hình sự và đại diện Công an, Ủy ban nhân dân các phường được trực tiếp kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hà Đông, Trưởng đoàn kiểm sát

công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

        Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã lắng nghe các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả công tác theo các nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm sát; đại diện Chỉ huy Công an các phường báo cáo về công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các phường trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục bị án chấp hành hình phạt tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Tiếp đó, Đoàn đã tiến hành nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu và làm việc với một số cán bộ có liên quan trong công tác thi hành án hình sự.

Đồng chí Tạ Vĩnh Khôi - Phó Chủ tịch, đại diện Ủy ban nhân dân phường Văn Quán

báo cáo công tác thi hành án hình sự tại phường Văn Quán

        Qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Ủy ban nhân dân các phường về cơ bản đều quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận chuyển đến đều đã lập biên bản giao nhận đầy đủ, thụ lý vào các loại sổ sách đúng theo quy định. Từ đó tham mưu giúp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, thông báo để các đơn vị Công an phường kịp thời ra các quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục đối với các bị án bị phạt tù, cho hưởng án treo; phân công cán bộ thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án đúng theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, tài liệu

liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại các phường

        Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các phường đã nghiêm túc thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục các bị án theo định kỳ một tháng một lần; đối với những người được hưởng án treo đều có bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật, có đánh giá nhận xét của người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục và bàn giao hồ sơ chấp hành xong thời gian thử thách của án treo cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận khi hết thời gian giám sát giáo dục. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các phường đã thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể, tổ dân phố của người chấp hành án nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật của người chấp hành án để kịp thời tham mưu có biện pháp giáo dục và phòng ngừa vi phạm. Đồng thời chú trọng tăng cường phối hợp, phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, giúp đỡ, giáo dục người bị kết án tạo điều kiện cho họ cải tạo, rèn luyện thành công dân tốt để tái hoà nhập cộng đồng.

Đồng chí Lương Thị Huệ Minh - Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Hà Đông

phát biểu về công tác giám sát việc thi hành án hình sự

        Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn đã sơ bộ đánh giá, kết luận những ưu điểm và một số tồn tại của các đơn vị Ủy ban nhân dân phường, Công an phường cần sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực chất và hiệu quả hơn; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường đều đánh giá cao công tác kiểm sát của Viện kiểm sát, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đồng thời tiếp thu toàn bộ kết luận của Đoàn để tổ chức quán triệt chỉ đạo cấp dưới và bộ phận tham mưu sửa chữa, khắc phục tồn tại, vi phạm như Đoàn đã chỉ ra. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian tới./.

Văn phòng tổng hợp

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 287

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330523