Phòng 2, Phòng 15 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

15/09/2022 14:31 | 480 | 0

        1. Đại hội Chi bộ Phòng 2

        Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 09/9/2022, Chi bộ Phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 để đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội.

        Tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội và 24 đồng chí đảng viên đủ tư cách tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

        Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của Ngành; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đơn vị có nhiều biến động về công tác tổ chức, có nhiều đảng viên chuyển đến và chuyển đi, khối lượng công việc đều tăng theo hằng năm, tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Ban Chi ủy cùng các đồng chí đảng viên nên Chi bộ Phòng 2 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội giao; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đại hội cũng đã thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

        Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Cấp ủy Chi bộ gồm 04 đồng chí, trong đó đồng chí Lại Việt Đông - Trưởng phòng 2 được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng 2 được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới 2022 - 2025

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đảng viên trong Chi bộ cần phát huy triệt để tư duy sáng tạo với những hành động thiết thực nhằm phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Ban Chi ủy chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng và đào tạo, hướng dẫn để các đảng viên trẻ phát huy được năng lực, sở trường trong công tác. Chi bộ phát huy mối quan hệ đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác phong trào, đoàn thể, quan tâm tới đời sống cán bộ, công chức trong đơn vị, qua đó xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

        2. Chi bộ Phòng 15

        Thực hiện Kế hoạch số 35 - KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 13/9/2022, Chi bộ Phòng 15 trực thuộc Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội

        Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội cùng toàn thể Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Phòng 15 trong đó có đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Thắng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng 15

trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

        Với tinh thần cầu thị, trên cơ sở thực tiễn, cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đánh giá đúng những ưu điểm cũng như tồn tại về công tác Đảng, công tác chuyên môn; phân tích nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy để hoàn thiện báo cáo chính trị và đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Bùi Thúy Hằng - Kiểm sát viên sơ cấp tham luận tại Đại hội

Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND Thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đồng thời, ghi nhận cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện giao cho. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng, trước mắt và lâu dài trong công tác Đảng, công tác chuyên môn mà Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ tới cần quan tâm thực hiện như: Chú trọng công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, trong Ngành Kiểm sát Hà Nội, tham mưu Đảng ủy xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với các đồng chí Cấp ủy khóa mới…

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

        Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, đúng theo Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Phòng 15 nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng 15 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu 

Đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 15 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lã Thị Anh Hoa - Phòng 2;

Phan Việt Dũng - Phòng Tổ chức cán bộ

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 43

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1182826