Liên ngành Công an – Viện KSND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị hướng dẫn công an cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

10/05/2024 08:29 | 368 | 0

        Sáng ngày 04/5/2024, được sự nhất trí của Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội, tại Hội trường Trụ sở Công an huyện Đông Anh, Liên ngành Công an – Viện KSND huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công an cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị

        Về phía đại biểu thành phố có đồng chí Lê Phước Lâm - Phó Trưởng phòng PC01, Công an thành phố Hà Nội và đồng chí Cù Quốc Chuyên - Phó Trưởng phòng 2, Viện KSND thành phố Hà Nội. Đại biểu huyện Đông Anh có đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh, đồng chí Hoàng Lê Thông - Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ hai cơ quan và các đồng chí Công an cấp xã thực hiện hoạt động điều tra trên địa bàn huyện Đông Anh.

        Hội nghị đã xem Video Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng Công an cấp xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2023 do Tổ Công nghệ thông tin – Viện KSND huyện Đông Anh xây dựng bằng các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng Công nghệ AI. Báo cáo đã khái quát rõ tình hình chung của lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đông Anh, kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2023, kết quả hoạt động phối hợp giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra trong quá trình xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, những kết quả đã đạt được, những tồn tại, vi phạm, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân từ đó rút ra các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an cấp xã trong thời gian tới.

        Quá trình công tác, liên ngành Công an - Viện KSND huyện Đông Anh đã phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cũng như những thắc mắc trực tiếp liên quan đến công tác nghiệp vụ của Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đông Anh. Liên ngành Công an - Viện kiểm sát đã tổng hợp, nghiên cứu và xây dựng bộ câu hỏi và giải đáp các vướng mắc để từ đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Video Bộ câu hỏi và giải đáp hướng dẫn Công an cấp xã do

Tổ Công nghệ thông tin – Viện KSND huyện Đông Anh xây dựng

        Tiếp theo Hội nghị, đồng chí Hoàng Lê Thông – Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh cùng đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Minh – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh điều hành phần tham luận tại Hội nghị. Các đồng chí là Kiểm sát viên và Điều tra viện tại Công an cấp xã có phần tham luận tích cực, sôi nổi, chỉ ra được những khó khăn, hạn chế của lực lượng Công an cấp xã trong quá trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả công tác trong thời gian tới.

 

Đ

Đồng chí Trưởng Công an thị trấn Đông Anh tham luận tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Phước Lâm - Phó Trưởng phòng PC01 - Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của liên ngành Công an – Viện KSND huyện Đông Anh và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn huyện Đông Anh trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đồng chí cũng nhất trí cao với bộ câu hỏi và giải đáp do liên ngành Công an – Viện KSND huyện Đông Anh đã xây dựng, ấn tượng với việc ứng dụng Công nghệ thông tin, Công nghệ AI phục vụ các công tác chung liên ngành của Tổ công nghệ thông tin Viện KSND huyện Đông Anh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những vi phạm, hạn chế của lực lượng Công an cấp xã trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Lãnh đạo cũng như các phòng ban nghiệp vụ của Công an huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục; tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá Lê Phước Lâm – Phó Trưởng phòng PC01, Công an thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Đồng tình với những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Phước Lâm, đồng chí Cù Quốc Chuyên - Phó Trưởng phòng 2, Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá cao Viện KSND huyện Đông Anh đã chủ động trong công tác kiểm sát hoạt động tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Công an cấp xã, đạt được hiệu quả cao, cũng như tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Anh chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo, bộ tài liệu giải đáp vướng mắc của Công an xã, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức báo cáo và tổ chức thành công hội nghị hướng dẫn ngày hôm nay. Đồng chí cũng yêu cầu Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Đông Anh nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Cù Quốc Chuyên - Phó Trưởng phòng 2, Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Thay mặt Viện KSND huyện Đông Anh, đồng chí Hoàng Lê Thông - Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Công an và Viện KSND thành phố Hà Nội. Đồng chí cho biết việc áp dụng Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo AI tại Viện KSND huyện Đông Anh đã được thực hiện một cách chủ động, có lộ trình rõ ràng và đạt được nhiều kết quả như đã thể hiện tại Hội nghị ngày hôm nay. Đồng chí Hoàng Lê Thông cảm kích sự ghi nhận của lãnh đạo liên ngành thành phố và cam kết phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch của Viện KSND thành phố Hà Nội và Kế hoạch công tác của cơ quan trong năm 2024, nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 – 2030 và chất lượng công tác phối hợp liên ngành để công tác tố tụng huyện Đông Anh ngày một đi vào nề nếp, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Lê Thông - Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Anh

phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh thay mặt lãnh đạo liên ngành phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo, nhấn mạnh ý nghĩa của công tác phối hợp, mong muốn các quy định của Quy chế phối hợp mới sẽ giúp cho các cơ quan tố tụng nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời đề nghị quán triệt đầy đủ đến cán bộ, công chức, Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc Quy chế để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn và ổn định xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung trong các năm tiếp theo.

Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh phát biểu bế mạc Hội nghị

       

Thanh Lâm, Anh Tuấn – Viện KSND huyện Đông Anh

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 292

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330528