Đại hội Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029

04/05/2024 14:16 | 531 | 0

        Ngày 22/4/2024, Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội, cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng, đại diện Đảng ủy, các đoàn thể thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội và toàn thể các hội viên trong Chi hội. Đại biểu khách mời dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Theo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2024, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Ngát - Phó Chánh Thanh tra, Phó Chi hội trưởng trình bày tại Đại hội, Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội có 192 hội viên chiếm 81,25% tổng số công chức công tác tại các phòng nghiệp vụ. Được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội, hoạt động của Chi hội Luật gia luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tư vấn giải quyết khiếu nại; giám sát thi hành pháp luật, xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học. Chi hội và hội viên luôn lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ của hội viên Chi hội Luật gia; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả, hoạt động của Chi hội có sự chuyển biến tích cực cả về tổ chức và hoạt động. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ghi nhận, tặng bằng khen, giấy khen.

        Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029, trên cơ sở tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội xác định phương hướng hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể là: tập trug lãnh đạo Chi hội và hội viên góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành KSND; chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong Điều lệ, trong các Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố và những nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho Hội; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, động viên toàn thể hội viên của Chi hội tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội phát triển vững mạnh và toàn diện.

        Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu nhất trí cao nội dung báo cáo đã trình bày; đồng thời bổ sung, phân tích, đánh giá toàn diện ưu điểm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, hạn chế, thiếu sót, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ mới.

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ qua, đã góp phần tích cực cho sự phát triển của Hội Luật gia thành phố Hà Nội và Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội, đổi mới hoạt động để phát huy vai trò của Chi hội, phấn đấu xây dựng Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam,

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Chi hội Luật gia đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2024. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, thiếu sót trong đó nhấn mạnh phương thức hoạt động và hình thức sinh hoạt của Chi hội cần cụ thể, vai trò và trách nhiệm của hội viên phải được nhận thức đầy đủ và nâng cao. Đồng chí Viện trưởng nhất trí cao với các phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 nêu trong báo cáo, đồng thời quán triệt, đề nghị Chi hội Luật gia tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn, vướng mắc. Tiến hành triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, phương hướng của Ban Chấp hành Chi hội đã đề ra. Ban Chấp hành cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi hội Luật gia trong giai đoạn mới; vận dụng sáng tạo phương châm của ngành KSND vào các hoạt động của Chi hội gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Chi hội với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, phát động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, địa phương phát động. Mỗi hội viên cần tiếp tục nâng cao ý thức tự nguyện tham gia các hoạt động của Chi hội, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành KSND theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành KSND “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiên tốn”; làm tốt vai trò của luật gia vì công lý, công bằng, dân chủ, văn minh gắn với hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; góp phần xây dựng Viện KSND hai cấp Thành phố trong sạch; vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức Viện kiểm sát có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức trong sạch, tận tụy với công việc, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới.

        Đại hội nghe trình bày Đề án nhân sự của Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhất trí số lượng Ban Chấp hành Chi hội và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Hà Nội. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã quyết nghị những mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể của Chi hội trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 07 hội viên tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2029, 11 đại biểu đại diện 192 hội viên Chi hội đi dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia thành phố Hà Nội. Ngay sau khi được Đại hội tín nhiệm bầu, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Thịnh Cường và đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm

cùng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029

        Đại hội Chi hội Luật gia Viện KSND thành phố Hà Nội bế mạc thành công tốt đẹp.

        Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Hội viên Chi hội Luật gia biểu quyết tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2024

Đồng chí Phạm Thị Ngát - Phó Chánh thanh tra, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia

trình bày Báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Chiêm - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 10, Hội viên tham luận tại Đại hội

Đồng chí Cao Thị Hồng - Phó Chánh Văn phòng, Hội viên tham luận tại Đại hội

Ngọc Trang - Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 289

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330525