Chi bộ Văn phòng tổng hợp – Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 về nghiên cứu Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị

05/07/2024 12:35 | 156 | 0

        Thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/ĐU ngày 05/01/2024 của Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội về nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2024, ngày 03/7/2024, Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, cùng với sự tham dự của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

        Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã lắng nghe nội dung báo cáo chuyên đề về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị của Ban Chi ủy chi bộ Văn phòng tổng hợp. Trong thời gian qua, Ban chi ủy Chi bộ Văn phòng đã rất quan tâm, chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp tại chi bộ nhằm nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện tốt khâu đột phá năm 2024 của đơn vị đã đề ra. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện KSND thành phố, Ban Chi ủy chi bộ, công tác chuyên môn của đơn vị cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, chất lượng thực thi công vụ ngày càng được đổi mới, tăng cường; công tác tham mưu đúng, trúng và kịp thời các lĩnh vực công tác, kết hợp với đẩy mạnh chất lượng phục vụ, giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu công tác .

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng tổng hợp

giới thiệu những nội dung mới của Quy định 144-QĐ/TW

        Các quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được đề cập trong Quy định 144-QĐ/TW được Ban chi ủy triển khai cụ thể với chi tiết các điều khoản, mục điểm. Các quy định được coi là công cụ, thước đo để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa; nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng, phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời để tổ chức, nhân dân có thể giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên…..Tham gia thảo luận về chuyên đề có sự tham gia sôi nổi của các bộ phận chuyên môn với sự tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá sâu sắc về các nội dung liên quan, việc nhìn nhận những chuẩn mực đạo đức của người đảng viên được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

Các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến 

        Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc của các đảng viên Chi bộ Văn phòng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ những chuẩn mực đạo đức của người đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành không chỉ là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa” không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân mà còn là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng. Quy định 144-QĐ/TW ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng với 5 điều quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và 1 điều về tổ chức thi hành. Trong 5 điều này, 2 điều có những nội dung mới, có thể xem là quan trọng nhất và chứa đựng những thông điệp cốt lõi nhất, thể hiện tại Điều 2 về các phẩm chất "bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập" và khoản 5 Điều 3: "Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức Đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín". Đồng chí cũng chỉ ra những biểu hiện của chân thành trong nội dung khoản 3 Điều 4 “Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ”.

        Các quy định này đã làm rõ hơn nội hàm của những phẩm chất của người cán bộ, đảng viên "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", không chỉ yêu cầu sự tu dưỡng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, mà còn phải vạch rõ giới hạn, ngăn chặn những tư lợi, thu vén cá nhân từ gia đình, người thân và những người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của người cán bộ, đảng viên để trục lợi. Đây là điểm rất mới trong quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, truyền tải những thông điệp quan trọng đến các đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

        Việc triển khai sinh hoạt chuyên đề chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định 144-QĐ/TW trở thành buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn chi bộ Văn phòng tổng hợp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của toàn đơn vị./.

Nguyễn Hoàng Anh - Chi bộ Văn phòng tổng hợp

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 240

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363353