Chi bộ phòng 7 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên”

22/05/2023 09:15 | 219 | 0

        Sáng ngày 17/5/2023, Chi bộ phòng 7 thuộc Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Tú Anh - Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ Viện KSND Thành phố, 11 đồng chí là đại diện các Chi uỷ Chi bộ và 16 đồng chí là đảng viên thuộc Chi bộ  phòng 7 Viện KSND thành phố Hà Nội.  

Đồng chí Phạm Tú Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 7 chủ trì sinh hoạt Chi bộ

        Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc tăng cường “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ công lý, bảo vệ pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Viện KSND Thành phố nói chung và Chi bộ phòng 7 nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Thị Kiều Diễm - Chi uỷ viên Chi bộ phòng 7 trình bày nội dung Chuyên đề

        Đồng chí Đặng Thị Kiều Diễm - Chi uỷ viên phòng 7 trình bày nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Về tinh thần trách nhiệm: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giải thích: “Tinh thần trách nhiệm là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất Phải lấy kết quả thiết thực để làm thước đo, kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức”. Về tính tiên phong gương mẫu: Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Về kỷ luật, kỷ cương: Theo Bác “sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Tất cả mọi đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng, bình đẳng trước mọi quyết định, nghị quyết của Đảng. Uy tín chung của Đảng và của mỗi đảng viên trong nhân dân bắt nguồn từ sự gương mẫu, tự giác tuân thủ kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các tổ chức, đoàn thể nhân dân mà đảng viên đó tham gia. Người cho rằng, nếu kỷ luật của Đảng lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”. Người yêu cầu đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn “phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân”. Theo Bác, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức, phải báo cáo, phải chấp hành nghị quyết, chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng đắn, sáng tạo. Đó là tính Đảng, không có ngoại lệ.

        Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cán bộ, công chức, đảng viên Phòng 7 luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn để giải quyết khối lượng công việc ngày càng tăng. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các Viện KSND cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Phòng 7 nói riêng, công tác kiểm sát của Viện KSND thành phố Hà Nội nói chung. Qua đó, toàn bộ các nhiệm vụ công tác thường xuyên, các nhiệm vụ theo Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm và các nội dung yêu cầu, chỉ đạo khác của Lãnh đạo Viện KSND Thành phố đều được Phòng 7 thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao. Khâu công tác đột phá được xác định hằng năm đã được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Diệp - Đảng viên trình bày tham luận

        Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng 7 đã tham gia thảo luận sôi nổi, trình bày các tham luận để đóng góp ý kiến nhằm tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, các ý kiến liên hệ thực tế tại đơn vị, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Thành Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện KSND Thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chuyên đề của Chi bộ phòng 7, đồng chí Nguyễn Thành Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện KSND Thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng nội dung và tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ phòng 7. Báo cáo Chuyên đề của Chi bộ chi tiết, toàn diện, đánh giá được các kết quả đã đạt được, mạnh dạn đưa ra những hạn chế, tồn tại để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục mang tính hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, tán thành nội dung tham luận của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đánh giá tham luận đã bám sát nội dung buổi sinh hoạt, bám sát tình hình thực tế tại đơn vị, nêu bật được những giải pháp, cách làm mới để lan toả đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ đề nghị Ban Chi uỷ cần có sự phân công công việc, chuyển đổi nội dung công việc để khắc phục tình hình thiếu biên chế của Chi bộ. Đồng chí mong nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ phòng 7 sẽ được lan toả đến các Chi bộ khác trong Đảng uỷ Viện KSND Thành phố.

        Đồng chí Phạm Tú Anh - Bí thư Chi bộ phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, bổ sung vào nội dung chuyên đề để Chi bộ thực hiện trong thời gian tới./.

Chi bộ Phòng 7 Viện KSND thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 132

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1133269