Diễn đàn nghiệp vụ

11:22, 24/11/2020 | 17 | 0
Thông qua việc nghiên cứu Quy trình 249 và Quy trình số 546/QĐ-VKSTC ngày 3/12/2018 quy định về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 nêu một số nội dung mới cần chú ý khi thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong Ngành KSND.
09:39, 24/11/2020 | 86 | 0
Bài viết nêu lên thực tiễn thực hiện BLTTHS và TTLT số 03/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và nêu ra một số giải pháp khắc phục khó khăn khi thực hiện hoạt động này.
08:51, 17/11/2020 | 120 | 0
Để nghiên cứu một hồ sơ vụ án hành chính theo trình tự sơ thẩm đạt hiệu quả, KSV buộc phải nghiên cứu kỹ về thủ tục tố tụng cũng như quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện; xác định rõ xem cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành quyết định hoặc thực hiện hành vi hành chính đúng hay sai, nếu thấy cần thiết phải thu thập thêm tài liệu chứng cứ mới giải quyết vụ án một cách khách quan thì chúng ta thực hiện quyền yêu cầu hoặc quyền kiến nghị.
08:39, 17/11/2020 | 44 | 0
Bài viết đưa ra thực trạng tại địa bàn huyện Quốc Oai, một số người bị cưỡng chế tài sản (đất và nhà ở) quay lại sử dụng tài sản sau khi đã bị cưỡng chế, thu hồi và bàn giao cho người mua.
14:49, 10/11/2020 | 107 | 0
Là một đơn vị nằm trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, ngày 20/8/2018, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-VKS-P15 về ban hành Quy chế đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội (Quy chế gồm 03 Chương, 15 Điều và kèm theo 8 biểu mẫu). Đây là một trong những bước đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ; qua đó đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế.
15:23, 29/10/2020 | 104 | 0
Căn cứ Khoản 2 Điều 21 BLTTDS, Luật tổ chức Viện KSND và Quy chế công tác kiểm sát dân sự thì Viện kiểm sát phải tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; và Viện kiểm sát chỉ tham gia phiên tòa sơ thẩm đối với một số trường hợp được nêu tại bài viết này.
17:01, 23/10/2020 | 266 | 0
Bảo vệ quyền con người là một trong những yêu cầu và mục đích của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Chăm lo đến con người, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con người phát triển toàn diện là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bảo vệ quyền con người cần được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm về nhân quyền như hoạt động tố tụng hình sự.
14:34, 30/09/2020 | 489 | 0
Theo quan điểm của tác giả, vấn đề mà các nhà nghiên cứu, các cơ quan tố tụng vướng mắc nhất khi đánh giá vai trò đồng phạm không phải là về cơ sở lý luận, về khái niệm hay về những nội dung cơ bản của đồng phạm, mà chủ yếu là việc áp dụng chế định đồng phạm trong thực tiễn, trong đó nổi lên hai vấn đề: thế nào là “tiếp nhận ý chí” và việc “cá thể hóa trách nhiệm hình sự” trong tiếp nhận ý chí.
09:04, 30/09/2020 | 233 | 0
Bài viết đưa ra một tình huống về tai nạn giao thông đường bộ trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế và nêu lên quan điểm về đường lối giải quyết.

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 79

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 866868