Viện KSND quận Hoàn Kiếm ký kết Chương trình phối hợp với Ban tuyên giáo Quận uỷ và TAND quận giai đoạn 2021 - 2026

12/05/2021 09:50 | 326 | 0

        Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”; Chương trình số 02-CTr/BTGTU-TAND-VKSNDTP ngày 28/12/2020 về phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát hiện kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Toà án nhân dân, Viện KSND thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026.

        Chiều ngày 08/4/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Viện kiểm sát và Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026.

        Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Quận ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm cùng Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

        Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Đỗ Dương Toàn - Quận ủy viên, Viện trưởng Viện KSND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân quận đã cùng ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm;

đồng chí Đỗ Dương Toàn - Quận ủy viên, Viện trưởng Viện KSND quận;

đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân quận cùng ký kết Chương trình phối hợp

        Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng; tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quận giai đoạn 2021 - 2026.

        Nội dung phối hợp bao gồm việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của Trung ương, Thành phố, Quận và các ngành, đơn vị trong toàn quận. Tham mưu Quận ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các nội dung đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật. Đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Viện KSND quận Hoàn Kiếm

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 14

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 937765