Thanh tra và Phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

05/02/2021 16:41 | 305 | 0

        Vào các ngày 18 và 19/01/2021,Thanh tra và Phòng 2 thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của đơn vị.

        1.Thanh tra:

        Ngày 18/01/2021,Thanh tra - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tham dự Hội nghị.

        Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngát - Kiểm sát viên trung cấp, thay mặt Lãnh đạo Thanh tra trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và dự thảo Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021. Năm 2020, Thanh tra đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ của kế hoạch công tác. Đơn vị đã chủ động, linh hoạt áp dụng các giải pháp mới, ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Kết quả Thanh tra đã đánh giá được những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác cán bộ và trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành để các đơn vị được thanh tra rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Trong năm 2020, Thanh tra đảm bảo hoàn thành xuất sắc Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra đã đề ra, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Ngát - Kiểm sát viên trung cấp trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020

và dự thảo Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021

        Báo cáo kết quả thi đua với đồng chí Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Chánh Thanh tra khẳng định: Thanh tra là một tập thể đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao. Khắc phục những khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19 và biến động về công tác cán bộ trong năm 2020, Thanh tra được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội, 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, 01 đồng chí được tặng Bằng khen gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Chánh Thanh tra trình bày Báo cáo kết quả công tác thi đua của đơn vị

        Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021,Thanh tra Viện KSND thành phố đăng ký khâu công tác đột phá: “Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo của các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp Thành phố, để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị”; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, Kiểm sát viên. Kịp thời kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự; lựa chọn cách thức, phương pháp kiểm tra phù hợp, hiệu quả để tránh ảnh hưởng đến đơn vị bị thanh tra, kiểm tra; Chú trọng tổng hợp, ban hành thông báo rút kinh nghiệm thông qua công tác thanh tra, kiểm tra để các đơn vị quán triệt, hạn chế thấp nhất các vi phạm lặp lại.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Thanh tra trong năm 2020; nhất trí với dự thảo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh Thanh tra cần tập trung làm tốt các công việc như sau: Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, đảm bảo các kết luận, quyết định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Viện KSND hai cấp thành phố; đối với công tác thanh tra theo kế hoạch, chú trọng thanh tra theo từng mặt, nội dung thanh tra phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, phải tập trung chỉ rõ các dạng vi phạm phổ biến, mang tính lặp đi lặp lại. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu lãnh đạo Viện tăng cường thanh tra đột xuất theo dấu hiệu vi phạm. Thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong Ngành và thực hiện Quy chế dân chủ của Viện KSND hai cấp thành phố.

        2. Phòng 2:

        Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 11/01/2021 của Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác của ngành Kiểm sát Thủ đô năm 2021, ngày 19/01/2021, Phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2021.

        Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Hồng Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên của Phòng 2 - Viện KSND thành phố.

        Tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Trưởng Phòng 2 đã thông qua kết quả công tác năm 2020, cụ thể: Tỷ lệ kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 92,2%; tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra đạt 76,7%, tỷ lệ giải quyết tại Viện kiểm sát đạt 100%, …; thực hiện được 01 phiên tòa số hóa hồ sơ nhằm đảm bảo sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh luận; hoàn thành nhiều chuyên đề có chất lượng; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có bị cáo Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không có án bị cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại. Tập trung giải quyết nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, vụ án được dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm... Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nên trong ba năm 2018, 2019, 2020, Phòng 2 đã được Viện KSND tối cao tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”.

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2020 cho tập thể Phòng 2

        Căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch về công tác Kiểm sát năm 2021 của Viện KSND thành phố Hà Nội, Phòng 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 là:  “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, đảm bảo không để xẩy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội; hạn chế thấp nhất các trường hợp án sửa, hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát”.Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tác phong ứng xử của cán bộ, Kiểm sát viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; cải tiến lề lối làm việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả công tác chung của đơn vị”.

        Đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích đã đạt được trong năm 2020 của Phòng 2, đồng chí Đào Thịnh Cường - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Mặc dù khối lượng công việc nhiều và tính chất vụ việc rất phức tạp nhưng Phòng 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, xứng đáng đón nhận danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối… Năm 2021, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành, của Quốc hội; tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tính công tâm, công bằng và sự gương mẫu, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị; chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ; tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, Kiểm sát viên, nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

        Thay mặt tập thể lãnh đạo, đồng chí Lại Việt Đông - Trưởng Phòng 2 phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và hứa trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”.

        Một số hình ảnh tại Hội nghị:

VPTH tổng hợp tin

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 74

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 888314