Triển khai thực hiện TTLT quy định phối hợp thực hiện một số điều của BLTTHS về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

17/11/2020 08:52 | 207 | 0
        Ngày 10/11/2020, VKSND tối cao phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP (Thông tư liên tịch số 01/2020) ngày 01/6/2020 giữa VKSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

        Hi ngh đưc t chc bng hình thc trc tuyến, ni t đim cu Hi trưng B Công an đến các đim cu Hi trưng Trung tâm Thông tin ch huy Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ương. Đi biu tham d Hi ngh ti đim cu Hi trưng B Công an, gm: Đi din Tòa án nhân dân ti cao, B Quc phòng, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Tài chính, B Tư pháp; lãnh đo, Kim sát viên cao cp, Điu tra viên cao cp, công chc mt s đơn v thuc VKSND ti cao và B Công an; đi din lãnh đo Vin, Kim sát viên cao cp Phòng Thc hành quyn công t, kim sát điu tra, kim sát xét x sơ thm án hình s Vin kim sát Quân s Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

        Ti Hi ngh, đng chí Hoàng Th Qunh Chi, V trưng V Pháp chế và Qun lý khoa hc (Vụ 14) VKSND ti cao gii thiu nhanh v ni dung Thông tư liên tch s 01/2020. Theo đó, Thông tư liên tch s 01/2020 đưc kết cu gm 03 chương, 18 điu quy đnh về ni dung phi hp và điu khon thi hành. Thông tư liên tch s 01/2020 quy đnh vic phi hp gia các cơ quan có thm quyn tiến hành t tng trong thc hin các hot đng theo quy đnh ca BLTTHS.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao giới thiệu nội dung TTLT số 01/2020

        Ni dung ca Thông tư liên tch gm nhng vn đ cơ bn: Qun lý, gii quyết các v vic tm đình ch; tm đình ch điu tra, phc hi điu tra, đình ch điu tra; tm đình ch, phc hi, đình ch v án trong giai đon truy t; tm đình ch, phc hi, đình ch v án trong giai đon xét x; áp dng, hy b, thay đi, thay thế bin pháp ngăn chn, bin pháp cưng chế trong v án, v vic tm đình ch; qun lý, x lý vt chng, tài liu, đ vt, tài sn tm gi trong v án, v vic tm đình ch; lp h sơ, qun lý h sơ v án, v vic tm đình ch; chế đ thông tin, thng kê, báo cáo và t chc thc hin.

Đồng chí Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

quán triệt nội dung TTLT số 01/2020 trong ngành Công an

        Hi ngh cũng đưc nghe đng chí Đ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cnh sát điu tra B Công an và đng chí Nguyn Văn Hi, V trưng V Thc hành quyn công t và kim sát điu tra án ma túy (Vụ 4) VKSND ti cao quán trit mt s ni dung cơ bn thc hin Thông tư liên tch s 01/2020 trong Công an nhân dân và ngành Kim sát nhân dân. Đng thi, gii đáp mt s vưng mc liên quan đến vic qun lý gii quyết các v vic, v án tm đình ch và vic thc hin Thông tư liên tch s 01/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao quán triệt nội dung TTLT số 01/2020 trong ngành KSND

        Phát biu ti Hi ngh, đng chí Nguyn Huy Tiến, Phó Vin trưng Thưng trc VKSND ti cao nhn mnh, vic VKSND ti cao phi hp vi B Công an t chc Hi ngh nhm gii quyết khó khăn, vưng mc liên quan ti s ng v án đình ch, v vic tm dng xác minh tn đng, đc bit là các v án tm đình ch đã hết thi hiu truy cu trách nhim hình s và hưng dn phi hp thc hin mt s điu ca BLTTHS năm 2015 liên quan ti tm đình ch v án, v vic.

        Để việc triển khai Thông tư liên tịch số 01/2020 đi vào nề nếp, đạt hiệu quả, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các địa phương quán triệt tới từng cán bộ, Kiểm sát viên các đơn vị làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự nắm chắc nội dung Thông tư liên tịch để thực hiện, vận dụng trong công tác; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2021. Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp rà soát các vụ án tạm đình chỉ đang quản lý. Định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm chủ phối hợp với cơ quan tố tụng cùng cấp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và thực hiện đúng chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của Thông tư liên tịch.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chỉ đạo đại biểu tham dự Hội nghị thuộc lực lượng Công an nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nội dung quy định tại Thông tư liên tịch.

        Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, ngay sau Hội nghị, Viện kiểm sát chủ trì, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp tổ chức rà soát các vụ việc tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã tạm dừng xác minh trước khi BLTTHS năm 2015 có hiệu lực thi hành hoặc tạm đình chỉ việc giải quyết theo quy định của BLTTHS năm 2015. Hằng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm cần tổ chức giao ban để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch; từ đó, đề xuất bổ sung chỉ tiêu thi đua của mỗi ngành. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo để lãnh đạo liên ngành có hướng giải quyết kịp thời.

Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 44

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 915041