Viện KSND thành phố Hà Nội đơn vị đi đầu trong việc thực hiện đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động trong ngành KSND

10/11/2020 14:49 | 123 | 0

        Thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định 3814-QĐ/TU ngày 16/05/2018 về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Là một đơn vị nằm trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Viện KSND thành phố Hà Nội đã xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện việc đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động.

        Ngày 20/8/2018, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-VKS-P15 về ban hành Quy chế đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội. Quy chế gồm 03 Chương, 15 Điều và kèm theo 8 biểu mẫu (05 mẫu phiếu tự đánh giá chấm điểm hằng tháng và 03 biểu mẫu phụ trợ); ngoài ra, còn có bản hướng dẫn chấm điểm theo từng tiêu chí, thang điểm khác nhau áp dụng đối với từng đối tượng công chức khác nhau (công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý), phù hợp với từng vị trí việc làm; đây là một trong những bước đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ qua đó đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế.

        Thực tiễn cho thấy khâu nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ công chức là khâu khó và nhạy cảm do nó có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức; là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết quả của việc nhận xét, đánh giá, phân loại là căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách… đối với cán bộ, công chức. Nhận thức được tầm quan trọng này, qua 02 năm thực hiện Quy chế, với khoảng gần 1000 lượt đánh giá công chức mỗi tháng, việc đánh giá hằng tháng không chỉ nâng cao được hiệu quả rõ rệt trong công tác đánh giá cán bộ, mà chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên, người lao động của Viện KSND thành phố Hà Nội cũng có những bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều những thành quả đáng khích lệ:

        - Thứ nhất, tăng cường hiệu quả, chất lượng công việc: Trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động ngày càng gia tăng [1], trong khi đó để đạt mục tiêu giảm 10% biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương, cũng như quy định của Ngành đòi hỏi phải “lấy chất lượng để bù số lượng”. Trong những năm gần đây mặc dù số lượng công chức giảm, khối lượng công việc tăng nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện KSND thành phố Hà Nội vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu Nghiệp vụ của Quốc hội và của ngành đề ra [2]. Trong đó, việc đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động đóng vai trò là một trong những giải pháp tối ưu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Công chức và người lao động có sự chủ động, nỗ lực, ý thức, trách nhiệm cao hơn đối với công việc được phân công; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, Quy chế của đơn vị được nâng cao

        - Thứ hai, nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Hàng tháng công chức, người lao động trong đơn vị báo cáo kết quả công việc của tháng trước và dự kiến kế hoạch công tác trong tháng mới điều này không chỉ giúp thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, kiểm soát được các chỉ tiêu công tác của đơn vị để có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, quá hạn; mà bên cạnh đó còn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

        Việc đánh giá công chức, người lao động theo hướng thực chất và để định lượng chất lượng đội ngũ công chức, người lao động giúp lãnh đạo đơn vị đánh giá đúng năng lực, sở trường công tác của từng công chức trong đơn vị qua đó bố trí, phân công công việc hợp lý mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó là căn cứ lựa chọn những đồng chí có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc, khả năng quy tụ, đoàn kết trong đơn vị khi thực hiện công tác cán bộ quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; khen thưởng, kỷ luật....

        - Thứ ba, động viên kịp thời, tăng cường đoàn kết trong đơn vị: Việc đánh giá kết quả, hiệu quả công việc được thực hiện công khai, minh bạch hàng tháng không chỉ giúp động viên kịp thời những cá nhân nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong công việc mà còn là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị triển khai sôi nổi, thực chất, hiệu quả cũng như góp phần tăng cường khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

        - Thứ tư, việc đánh giá công chức hằng năm được khách quan, toàn diện: “...Kết quả đánh giá, xếp loại Công chức, người lao động hằng tháng là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại công chức, người lao động cuối năm...” [3]. Trên cơ sở kết quả đánh giá 12 tháng trong năm của công chức, người lao động trong đơn vị giúp lãnh đạo đơn vị đánh giá kết quả công tác một năm của công chức khách quan, toàn diện hạn chế được việc đánh giá theo cảm tính, chỉ tập trung vào những tháng cuối năm. Qua đó, nâng cao được chất lượng, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ hơn trong việc đánh giá. Đồng thời kết quả của việc đánh giá xếp loại Công chức hằng tháng là cơ sở để đánh giá xếp loại Đảng viên hằng tháng, hằng năm.

        Qua 02 năm thực hiện Quy chế, công tác đánh giá công chức, người lao động của Viện kiểm sát hai cấp thành phố Hà Nội đã được thay đổi theo hướng thực chất, giúp định lượng được chất lượng đội ngũ công chức, người lao động và để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, ngày 24/9/2020, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 372/VKS-P15 về việc sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế. Qua công tác sơ kết sẽ đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của việc thực hiện Quy chế từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn cũng như với những Quy định mới hiện hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế.

        Công tác đánh giá cán bộ hàng tháng đã thực sự mang lại nhiều chuyển biến tích cực, tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Đây có thể được coi là một trong những giải pháp hiệu quả trong tình hình khối lượng công việc ngày càng tăng và phức tạp, trong khi biên chế ngày càng giảm; là một trong những giải pháp có thể đáp ứng được yêu cầu “lấy chất lượng để bù số lượng” và cần được nhân rộng, phát triển hơn nữa đến nhiều đơn vị và nhiều địa phương./.

Đào Văn Huỳnh - Phòng 15

--------------------

[1] Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 của Viện KSND thành phố Hà Nội:Tội phạm ma túy tăng 10.3%; Tội phạm xâm phạm sở hữu tăng 12.2%; Tội phạm trật tự xã hội tăng 10%; ...

[2] Theo báo cáo năm 2019 của Viện KSND thành phố Hà Nội: tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 93,1% - cao hơn 3,1% so với chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành; Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5% (cao hơn 2,5% so với chỉ tiêu của Ngành) Tỷ lệ giải quyết án tại VKS trong giai đoạn truy tố đạt 99,3%, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 99,93%;....Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của Viện KSND thành phố Hà Nội: Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,96% ; Tỷ lệ giải quyết án tại VKS đạt 94,4% (tăng 0,6%), tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đều đạt 100%; Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của VKS được Toà án xét xử chấp nhận đạt 96,7% (tăng 26,4%);...

[3] Điều 1 Quy chế 350/QĐ-VKS/P15 Quy chế đánh giá hằng tháng đối với công chức, người lao động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 24

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 868568