Hội nghị về công tác cán bộ của Viện KSND thành phố Hà Nội

04/11/2020 09:33 | 201 | 0

        Sáng ngày 28/10/2020, Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; Tập thể Ban Cán sự Đảng; Đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên; các Đồng chí Trưởng phòng và tương đương thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội.

        Hội nghị được tiến hành với 02 nội dung: (1)Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra;(2)Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội; được thực hiện theo Quy trình 05 bước quy định tại Phụ lục 1 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cách chức đối với Công chức, Viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 522/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

        Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra, đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phổ biến Quy định của ngành về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ Trưởng phòng gồm: Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể. Trên cơ sở những điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ và nhân sự trong nguồn quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 hiện có, Hội nghị đưa ra danh sách giới thiệu nhân sự cho chức vụ Chánh thanh tra để thực hiện các bước tiếp theo.

Đ/c Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh Thanh tra là một đơn vị có vị trí quan trọng trong công tác quản lý và xây dựng Ngành; có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định của Ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, cần phải chọn lựa được người có đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn, cũng như đủ năng lực, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được yêu cầu khi được bổ nhiệm chức vụ quan trọng này.

        Sau khi Hội nghị tiến hành xong Bước 2, tại Bước 3 Ban Cán sự Đảng đã họp, bỏ phiếu kín và lựa chọn đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Phó Chánh Thanh tra để đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại Bước 4. Ban Cán sự Đảng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đồng chí Thủy trong thời gian qua, đồng chí có trình độ chuyên môn Tiến sỹ luật, Cử nhân ngoại ngữ; trong quá trình công tác đồng chí có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng đoàn kết, quy tụ và là người có kinh nghiệm trong công tác Thanh tra. Tại bước này, đồng chí Nguyễn Thành Thủy đã báo cáo trước Hội nghị chương trình hành động, trong đó đồng chí đã trình bày những công việc trước mắt và dài hạn khi được tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra trong thời gian tới. Sau đó, Hội nghị bầu ra Tổ kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra - Viện KSND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Thành Thủy. Cuối Hội nghị, Tổ kiểm phiếu thông báo số phiếu phát ra, thu về đến toàn thể hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

        Sau Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra, Hội nghị thực hiện Quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Trần Anh Dũng.

        Tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Trưởng phòng 2, Viện KSND thành phố trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ 05 năm giữ chức vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã thực hiện tốt việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của Ngành; có tinh thần trách nhiệm trong công việc; được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các kỳ thi đua của Viện KSND Thành phố.

        Thay mặt Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội, đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng Viện KSND thành phố nêu tóm tắt lý lịch; phát biểu ghi nhận và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của đồng chí Trần Anh Dũng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn, đồng chí Trần Anh Dũng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội.

        Hội nghị bầu ra Tổ kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng 2 - Viện KSND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Trần Anh Dũng. Cuối Hội nghị, Tổ kiểm phiếu thông báo số phiếu phát ra, thu về đến toàn thể Hội nghị./.

        Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Trọng Khương - Chánh Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng 12 Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đào Văn Huỳnh - Phòng 15

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 24

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 868568