Một số giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát thường kỳ và đột xuất của Phòng 8 - Viện KSND thành phố Hà Nội

24/07/2020 14:21 | 310 | 0

        Trong năm 2019, Phòng 8 đã đạt nhiều kết quả chất lượng và đạt chỉ tiêu trong công tác. Để đạt được những thành tích này, từ đầu năm 2019, đơn vị đã xây dựng, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát đột xuất và thường kỳ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam - Công an thành phố Hà Nội; Trại giam Thanh Xuân, Trại giam Suối Hai - Bộ Công an, các biện pháp cụ thể như sau:

        Thứ nhất, thực hiện nghiêm quy chế nghiệp vụ, ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Kiểm sát 100% hồ sơ người bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1, 2; Trại giam Thanh Xuân, Suối Hai đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại giam giữ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật thi hành án hình sự, nhằm phát hiện kịp thời việc giam giữ trái pháp luật, phân loại giam giữ không đúng quy định.

        Định kỳ 03 tháng trực tiếp kiểm sát từng nội dung, 06 tháng trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, 2 - Công an thành phố Hà Nội; kiểm sát toàn diện việc thi hành án hình sự tại Trại giam Thanh Xuân, Suối Hai. Đối với kiểm sát định kỳ 03 tháng, 06 tháng, hoặc đột xuất, khi kết thúc cuộc kiểm sát phải có kết luận bằng văn bản. Trong các bản kết luận nêu rõ vi phạm của Trại giam, Trại tạm giam và ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm đó.

        Đột xuất trực tiếp kiểm sát cần được tiến hành kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết (do tự sát, tự thương, tai nạn, đánh nhau...), phạm tội mới. Nội dung trực tiếp kiểm sát đột xuất cần tập trung vào một vấn đề thấy cần thiết.

        Thứ hai, phải đảm bảo duy trì việc kiểm sát thường kỳ hàng tuần tại Trại tạm giam số 1, 2 Công an Thành phố và hàng tháng tại Trại giam Thanh Xuân, Suối Hai. Hàng tuần, kiểm sát 100% về thủ tục đối với các trường hợp bắt đưa vào tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, 2 và xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

        Thứ ba, trước mỗi cuộc kiểm sát thường kỳ, kiểm sát đột xuất, Lãnh đạo Phòng 8 đều yêu cầu các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tham gia cuộc kiểm sát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện cuộc kiểm sát một cách tốt nhất, cụ thể:

        Phân công Kiểm sát viên làm phiếu đề xuất về thời gian, thời điểm, thành phần đoàn kiểm sát, nội dung cần tiến hành kiểm sát; đồng thời dự thảo Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát theo định kỳ, đột xuất (nếu có) và bám sát Chương trình công tác năm đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế, nội dung của từng đợt kiểm sát, đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện;

        Yêu cầu các thành viên Đoàn chuẩn bị các biên bản làm việc, nhật ký làm việc để ghi chép lại cụ thể các vi phạm, những vấn đề cần báo cáo với Trưởng đoàn kiểm sát.

        Lãnh đạo phòng - Trưởng đoàn tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn phù hợp với năng lực, sở trường. Yêu cầu Kiểm sát viên báo cáo tiến độ, kết quả kiểm sát, đồng thời thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Viện để kịp thời chỉ đạo.

        Khi kết thúc đợt kiểm sát, họp đoàn và yêu cầu từng thành viên tổng hợp những vi phạm đã phát hiện, nêu căn cứ áp dụng vi phạm để đồng chí Thư ký Đoàn kiểm sát đưa vào dự thảo Kết luận. Các thành viên trong Đoàn đều phải chịu trách nhiệm về những nội dung mà mình đưa ra, những nội dung dự kiến kiến nghị

        Thứ tư, thành viên đoàn kiểm sát cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi, nội dung và các phương thức kiểm sát được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Quy chế về tạm giữ, tạm giam, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật thi hành án hính sự, Quy chế nghiệp vụ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

        Khi phát hiện các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải có sự phối hợp chặt chẽ với trại tạm giam và tiến hành kiểm sát đột xuất làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý để kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

        Thứ năm, kiện toàn hệ thống, sổ sách, hồ sơ, tài liệu theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng quy định, đồng thời thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác để quản lý, xử lý; quản lý chặt chẽ hồ sơ nghiệp vụ và xây dựng lề lối làm việc khoa học, quy định rõ trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên để nâng cao trách nhiệm pháp lý, ý thức kỷ luật nghiệp vụ.

        Thứ sáu, việc phối hợp công tác giữa kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với các khâu công tác kiểm sát trong ngành KSND và các cơ quan, đơn vị hữu quan có chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý giam giữ là hết sức quan trọng, cần thiết được duy trì và tăng cường hơn nữa. Các khâu công tác kiểm sát khác chỉ kiểm sát tuân theo pháp luật trong từng giai đoạn tố tụng. Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là khâu công tác kiểm sát xuyên suốt cả quá trình tố tụng từ tạm giữ, tạm giam đến thi hành án hình sự và xóa án tích. Do vậy, xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các khâu công tác kiểm sát hình sự trong ngành KSND, đặc biệt là việc kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.

        Thứ bảy, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm về việc áp dụng các quy định của pháp luật vào hoạt động thực tiễn để phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để có căn cứ tham mưu với các cấp có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Báo cáo kịp thời đầy đủ chính xác các vụ việc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực cũng như những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ lên cấp trên trực tiếp để có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Nguyễn Ngọc Dương - Phòng 8

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 58

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 858332