Khai giảng lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

14/07/2020 10:51 | 495 | 0

        Nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 10/02/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành KSND; Kế hoạch số 516/KH-VKS-P15 ngày 07/11/2018 của Viện KSND Thành phố về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức Viện KSND hai cấp Thành phố theo Chỉ thị số 28/CT-TTg; Kế hoạch số 116/KH-VKS-P15 ngày 11/3/2020 của Viện KSND thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng công chức Viện KSND hai cấp năm 2020. Viện KSND thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với Học viện Tư pháp mở lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đối với các đồng chí là Lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp huyện, các Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp Thành phố.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

        Sáng ngày 04/7/2020, tại Học viện Tư pháp đã tổ chức long trọng Lễ khai giảng lớp Đào tạo, tới dự buổi lễ có đồng chí TS. Nguyễn Văn Viễn - Vụ Các trường chính trị Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Lê Thắng - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố Hà Nội; đồng chí PGS.TS Nguyễn Đức Luận - Trưởng ban Quản lý khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đại diện các Giảng viên của lớp học) và 86 học viên Viện KSND hai cấp Thành phố tham dự lớp học.

Đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

        Tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp nhấn mạnh: Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là chương trình đào tạo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 và điều chỉnh tại Quyết định số 8008/QĐ-HVCTQG ngày 24/12/2018. Chương trình đào tạo có tổng thời lượng là 1.056 tiết, chia thành 07 phần, bao gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành); nghiên cứu thực tế cuối khoá, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khoá. Đồng chí khẳng định, Học viện Tư pháp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện, nhân dịp này đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp chặt chẽ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện KSND Thành phố trong việc tổ chức lớp học.

Đồng chí Lê Thắng - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng

        Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Lê Thắng - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã truyền đạt lại ý kiến của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội với những nội dung:

        - Đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế hội nhập. Mục tiêu quan trọng nhất của công tác này là nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Những năm qua, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là công tác đào tạo chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị đối với công chức. Ngày 10/02/2020, Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành Quyết định số 26/QĐ-VKSTC về việc quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó quy định điều kiện có “trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên” khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp phòng. Để từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ nằm trong quy hoạch, Lãnh đạo Viện KSND Thành phố đã đề nghị và được UBND Thành phố hỗ trợ nguồn kinh phí cho công tác đào tạo chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị đối với công chức Viện KSND hai cấp.

        - Hà Nội có địa giới hành chính rộng gồm 30 quận, huyện, thị xã, là trung tâm chính trị của cả nước với sự đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh nằm trong tốp đầu của cả nước. Kéo theo đó, là một số hệ lụy như làm gia tăng các loại tội phạm phi truyền thống, mức độ tội phạm ngày càng nguy hiểm và tinh vi, hậu quả gây ra ngày càng lớn; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… Do đó, khối lượng công việc những năm gần đây của Viện KSND hai cấp Thành phố ngày càng gia tăng, trong khi đó biên chế hiện đang thực hiện tinh giản theo lộ trình của Trung ương và Ngành; biên chế Kiểm sát viên từ năm 2009 đến nay không được bổ sung. Do đó, đội ngũ công chức, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp phải chịu áp lực lớn về công việc, tiến độ giải quyết công việc. Chính vì vậy, Viện KSND Thành phố phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức mở lớp vào các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần để đảm bảo việc đi học không ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc tại các đơn vị.

        - Để có lớp Đào tạo khai giảng ngày hôm nay, đồng chí trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ của Học viện Tư pháp trong suốt thời gian qua đã luôn phối hợp chặt chẽ với Viện KSND thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục, tài liệu phục vụ việc mở lớp. Đồng thời nhấn mạnh: Đối với người cán bộ, đảng viên rất cần cả tài và đức, nhưng đức là gốc, do đó việc học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng nhất thiết phải được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu và thấu đáo; thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong các buổi học trên lớp, trong cách cư xử tại lớp học. Vì vậy, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND Thành phố, yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí tin tưởng, với sự truyền đạt của đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, mỗi đồng chí học viên tham gia lớp Đào tạo sẽ nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện, lĩnh hội được nhiều tri thức, trang bị cho mình thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng; bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nâng cao trình độ lý luận chính trị, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, đồng chí Lê Thắng - Phó Trưởng phòng TCCB

và các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lớp học

        Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên bắt đầu buổi học đầu tiên với Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng do đồng chí PGS.TS Nguyễn Đức Luận - Trưởng ban Quản lý khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy.

                    Trần Thúy Bình - Phòng Tổ chức cán bộ   

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 60

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 858335