Cụm thi đua số 2, số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

13/07/2020 16:16 | 241 | 0

        1. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 2:

        Sáng ngày 05/6/2020, tại trụ sở Viện KSND quận Tây Hồ, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Cụm thi đua số 02 gồm 06 đơn vị Viện KSND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân và Bắc Từ Liêm. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị. Đồng chí Đỗ Dương Toàn - Cụm trưởng, Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Dương Toàn - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua của từng đơn vị, những biện pháp, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo và các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 đối với từng khâu công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cán bộ và xây dựng Ngành… Công tác triển khai các nội dung về thi đua, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng cơ quan, đoàn thể như: Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hoá công sở”; phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)”; phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)”; “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”…,  tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

        Hội nghị đã thảo luận thống nhất chương trình hoạt động của cụm thi đua số 02, quy định về nội dung giao ban cụm, công tác thi đua khen thưởng, tài chính… và đề ra những mục tiêu, phương hướng, biện pháp triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cụm trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 02 chụp ảnh lưu niệm

        Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, các đơn vị trong cụm thi đua số 02 tin tưởng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao; tiếp tục đổi mới cơ chế thi đua, khen thưởng; quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống công chức, người lao động; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        2. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 5:  

        Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-VKS-TĐKT ngày 17/02/2020 của Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm, Khối thi đua của các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố, Cụm thi đua số 05 gồm 06 đơn vị Viện KSND cấp huyện: Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Quốc Oai, Phú Xuyên.

        Ngay sau khi có quyết định về việc thành lập Cụm, Khối thi đua, Cụm thi đua số 05 đã xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng. Các đơn vị trong cụm đã đề ra các chỉ tiêu thi đua trong từng khâu công tác, xác định khâu công tác trọng tâm đột phá, đồng thời, xây dựng, đăng ký sáng kiến, giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, cũng như kết quả công tác thi đua khen thưởng.

        Để có cơ sở cho việc đánh giá, sơ kết thi đua trong Cụm, sáng ngày 05/6/2020 tại hội trường Viện KSND huyện Thanh Oai, Cụm thi đua số 5 đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng. Tới dự có các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 5.

Các đồng chí Lãnh đạo trong Cụm thi đua số 05 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

6 tháng đầu năm 2020

        Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện KSND tối cao “về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra”. Các đơn vị trong cụm đã đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể ngay từ đầu năm như sau: 04 đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua “Cờ thi đua dẫn đầu khối của Ngành KSND” gồm: Viện KSND huyện Thanh Oai, huyện Thường Tín, huyện Mỹ Đức, huyện Phú Xuyên; 02 đơn vị đăng ký danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” gồm: Viện KSND huyện Ứng Hoà, huyện Quốc Oai.

        Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, cụm thi đua số 05 đã tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bao gồm: Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với phong trào thi đua “Cán  bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”. Đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

        Phát biểu tại buổi sơ kết, với vai trò là Cụm trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Oai mong muốn Hội nghị phát huy tinh thần đoàn kết, thảo luận đánh giá việc tổ chức các phong trào thi đua, kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020. Mặc dù khối lượng công việc tại các đơn vị cơ bản đều tăng so với cùng kỳ, tình hình tội phạm xảy ra diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các đơn vị trong cụm thi đua số 05 đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Ngành; Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của huyện, đặc biệt là các cơ quan nội chính, đấu tranh mạnh mẽ và phòng ngừa có hiệu quả đối với các vi phạm, tội phạm; Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an-xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

        Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đạt được kết quả nêu trên là do có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát kịp thời của Lãnh đạo Viện KSND cấp trên, của Cấp uỷ, HĐND, UBND huyện; sự hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên của các Phòng nghiệp vụ Viện KSND thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong huyện và sự cố gắng nỗ lực của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ tại các đơn vị trong cụm.

                                                               Viện KSND quận Hoàn Kiếm; Viện KSND huyện Thanh Oai

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 21

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 869169