Đại hội các Chi bộ Thanh tra, Văn phòng tổng hợp Viện KSND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

23/03/2020 09:32 | 278 | 0

        1. Đại hội Chi bộ Thanh tra

        Ngày 11/3/2020, Chi bộ Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Khương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thanh tra, Chánh Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội chỉ đạo Đại hội; toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Thanh tra đều có mặt tham dự Đại hội.

        Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Thanh tra luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội. Các Đảng viên trong Chi bộ nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, cùng nội quy, quy định của cơ quan.

        Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được Chi bộ quan tâm, có nhiểu đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới… nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trương Đức Long và đồng chí Phí Thị Ngọc Hương - Kiểm sát viên trung cấp Phòng Thanh tra

phát biểu tại Đại hội

        Ban Chi ủy phối hợp với Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp và phân công công chức phù hợp với khả năng của từng người nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích để công chức, Đảng viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Khương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra ghi nhận, biểu dương kết quả của Chi bộ Thanh tra đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Chi bộ. Mỗi Đảng viên trong Chi bộ phải có sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, trung thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lấy hiệu qua công việc làm thước đo đánh giá năng lực chuyên môn của mỗi Đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

        Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra ban Chi ủy Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm: Đồng chí Nguyễn Thành Thủy - Phó Chánh Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Phí Thị Ngọc Hương - Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra

tặng hoa chúc mừng đại diện ban Chi ủy Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp

        2. Đại hội Chi bộ Văn phòng tổng hợp

        Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐU ngày 26/7/2019 của Đảng uỷ Viện KSND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đảng Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện KSND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, sáng ngày 12/3/2020, Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

        Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội và đồng chí Chử Văn Thưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng điều hành Đại hội

        Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên. Báo cáo Chính trị đã đánh giá trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ trước đề ra. Các Đảng viên trong chi bộ đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ. Hằng năm, Chi bộ đều được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 100% Đảng viên được xếp loại là “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15% Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Thu Hằng - Phó Chánh Văn phòng trình bày báo cáo tại Đại hội

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố đã biểu dương những thành tích của Chi bộ Văn phòng tổng hợp. Mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, Lãnh đạo đơn vị cũng như Lãnh đạo Chi ủy Chi bộ có nhiều thay đổi, đặc biệt, tháng 02/2020, Chi bộ được sáp nhập từ 03 Chi bộ Văn phòng tổng hợp, Phòng TKTP & CNTT, Phòng Kế hoạch - Tài chính nhưng sau đó Chi ủy Chi bộ đã được kiện toàn ngay nên công tác chỉ đạo điều hành của Chi bộ luôn kịp thời, thông suốt. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã hoạt động theo đúng Nghị quyết Đại hội đề ra, Cấp ủy Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo Chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và Đảng ủy cấp trên giao cho. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp tiếp tục xây dựng bộ máy và phát triển công tác Đảng của Chi bộ ngày một vững mạnh hơn; phát huy và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ. Sau cùng, đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố đề nghị Chi bộ cần sáng suốt lựa chọn những Đảng viên xuất sắc, tiêu biểu để bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để lãnh đạo Chi bộ ngày càng vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

        Thay mặt Đảng ủy Viện KSND thành phố, đồng chí Chử Văn Thưởng - Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Ban chi ủy Chi bộ Văn phòng tổng hợp. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng, công tác tham mưu tổng hợp, thống kê, tài chính...

Đồng chí Chử Văn Thưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

        Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp và Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Định là Bí thư Chi bộ; Đồng chí Lê Thị Thanh Bình và đồng chí Phan Thu Hằng là Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Trung Thành và đồng chí Tạ Thị Thương Huyền là Chi ủy viên.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tuấn Anh - Phòng Thanh tra;

Tạ Thị Thương Huyền - VPTH

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 37

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 795992