Một số kinh nghiệm của Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

09/03/2020 15:40 | 306 | 0

        Hoàn Kiếm là quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là địa bàn nhạy cảm, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao…, các đối tựơng phản động, cơ hội lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”,… để kích động một bộ phận người dân thiếu hiểu biết pháp luật tụ tập, tuần hành trái phép gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm còn là địa bàn có dịch vụ, thương mại phát triển mạnh, do đó có nhiều người nước ngoài, người tỉnh khác đến làm ăn sinh sống; các quy định pháp luật chưa được hướng dẫn kịp thời; điều kiện cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, công cụ, phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế; chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác kiểm sát chưa tương xứng với tính chất, đặc thù công việc; trình độ, năng lực cán bộ, công chức không đồng đều… Song với sự đoàn kết và đồng thuận cao trong tập thể cấp ủy, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên; sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Viện KSND thành phố Hà Nội, Quận ủy, HĐND quận Hoàn Kiếm và sự phối hợp, giúp đỡ của UBND, các cơ quan trên địa bàn quận, Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Đại hội Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào ngày 26/5/2015 có chủ đề là “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát trong sạch, vững mạnh”. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đỗ Dương Toàn - Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Hà Văn Bắc - Phó Viện trưởng Viện KSND quận được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Viện trưởng Viện KSND quận được bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Thị Minh Nguyệt - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm

và đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Viện KSND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015 - 2020

        1. Một số kinh nghiệm của Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh:

        - Ngay sau Đại hội Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Chi bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND thành phố Hà Nội; phân công các đồng chí trong cấp ủy xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; chủ động định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

        - Đối với công tác lãnh đạo về chuyên môn, nghiệp vụ: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự; chú trọng và nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị. Công tác kiểm sát án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường và bảo đảm chất lượng. Hàng năm, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ; chủ trì xây dựng và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Tham mưu cho Quận ủy Hoàn Kiếm xây dựng Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp trên địa bàn quận; tích cực tham gia các Ban chỉ đạo 138, 197 của quận; tham mưu tích cực cho cấp ủy địa phương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

        - Đối với công tác lãnh đạo đoàn thể, xây dựng ngành: Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng làm tốt công tác cán bộ, phát triển Đảng viên và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Việc quản lý hồ sơ, giới thiệu sinh hoạt Đảng đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

        Hàng năm, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, Đảng viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, chú trọng việc tổ chức học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

        Chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan: chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; chỉ đạo các hoạt động đi vào chiều sâu thiết thực; tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm và phát triển mạnh, đơn vị đã tham gia và đạt kết quả cao trong các kỳ hội thao, hội diễn của ngành và địa phương phát động.

        Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ công khai trong công tác cán bộ, công tác xây dựng đơn vị, công tác thi đua - khen thưởng, công tác tài chính văn phòng, hậu cần... nên đã tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức trong đơn vị.

        - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 123-KH/QU ngày 18/7/2019 của Ban thường vụ quận ủy Hoàn Kiếm về việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI; Hướng dẫn số 03-HD/QU ngày 11/12/2019 của Ban thường vụ quận ủy về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở khối hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các bước, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ nhân sự, văn kiện và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

tại Viện KSND quận Hoàn Kiếm

        2. Các kết quả đã đạt được:

        * Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

        Đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm…cụ thể: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95% (vượt trên 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc Hội đã đề ra); tỷ lệ giải quyết án tại CQĐT đạt trên 88% (vượt trên 4% so với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành); tỷ lệ giải quyết án tại Viện kiểm sát đạt 100% (vượt 5% so với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành); tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát là 0% (vượt 5% so với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành). Không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ sai phải phục hồi điều tra. Không có trường hợp nào VKS phải yêu cầu hoặc ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can đã đình chỉ không có căn cứ và trái pháp luật. Không có trường hợp nào Toà án tuyên không phạm tội, không có án hình sự bị huỷ.

        * Về công tác đoàn thể, công tác xây dựng ngành,:

        Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 09 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 08 đồng chí. Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp và lãnh đạo, quản lý; đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2022; Chi hội Luật gia.

        Đơn vị đã tạo nguồn cán bộ để Viện KSND thành phố Hà Nội điều động công tác tại các phòng nghiệp vụ, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị của thành phố. Trong nhiệm kỳ, đã có 05 đồng chí được điều động công tác tại Viện KSND thành phố; 03 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ Lãnh đạo, quản lý; 05 đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, 04 đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp. Nội bộ đoàn kết, không có cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý vi phạm bị kỷ luật; không có cán bộ, Đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2017” cho Viện KSND quận Hoàn Kiếm

        Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2015 đến năm 2019, đơn vị đã được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối các năm 2015, 2019; Tập thể điển hình tiên tiến năm 2019; Huân chương Lao động Hạng Ba lần thứ 2 và nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các đợt thi đua do Ngành và địa phương phát động. Hàng năm, Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm luôn được Quận ủy Hoàn Kiếm công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đều được Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên công nhận là Công đoàn, Chi đoàn xuất sắc, nhiều cá nhân được tặng thưởng Giấy khen, Bằng khen của ngành và địa phương.

        Tin tưởng với những thành tựu và kết quả đã đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát huy, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lãnh đạo đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Đỗ Dương Toàn - Bí thư Chi bộ Viện KSND quận Hoàn Kiếm

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 36

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 795991