Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội

10/02/2020 15:57 | 1422 | 0

        Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 30-NQ/BCSĐ ngày 07/7/2017, Nghị quyết 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy làm việc cấp phòng thuộc Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu công tác trong tình hình mới. Ngày 10/02/2020, Viện KSND thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị cấp phòng và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Viện KSND thành phố Hà Nội. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố; các đồng chí Lãnh đạo phòng và các đồng chí cán bộ. công chức, người lao động tại các đơn vị sáp nhập.

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, Đồng chí Phùng Xuân Giang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện KSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội. Theo đó, sáp nhập Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và Phòng Kế hoạch - Tài chính với Văn phòng tổng hợp Viện KSND thành phố Hà Nội; tên đơn vị mới là: Văn phòng tổng hợp; Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về tham nhũng với Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế; tên đơn vị mới là: Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sở thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ; gọi tắt là: Phòng án kinh tế và tham nhũng, chức vụ; ký hiệu là: P3. Sau khi sáp nhập, Viện KSND thành phố Hà Nội có 12 đơn vị cấp phòng.

        Trên cơ sở việc sáp nhập, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định về công tác cán bộ (Quyết định về Biên chế; Quyết định về phân công công tác đối với Lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng tổng hợp và Phòng 3 sau khi sáp nhập). Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Định - Chánh Văn phòng, Văn phòng tổng hợp (đơn vị cũ) giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Văn phòng tổng hợp (đơn vị sau sáp nhập); đồng chí Trần Quyết Chiến - Trưởng Phòng 3 (đơn vị cũ) giữ chức vụ Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (đơn vị sau sáp nhập).

Đồng chí Phùng Xuân Giang - Trưởng phòng TCCB công bố các Quyết định về công tác cán bộ

của Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

        Trao Quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội đánh giá rằng việc sáp nhập một số đơn vị cấp phòng thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ là chủ trương lớn của Đảng và của ngành sẽ giúp cho việc tinh giản đầu mối, bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị; thực hiện việc phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo, công chức để có thể tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Văn Định và đồng chí Trần Quyết Chiến

- đại diện các đơn vị sáp nhập

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Thay mặt cho Lãnh đạo, công chức và người lao động của các đơn vị sau sáp nhập, đồng chí Nguyễn Văn Định - Chánh Văn phòng, Văn phòng tổng hợp phát biểu nhận nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện đã tin tưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Định hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Định - Chánh Văn phòng, Văn phòng tổng hợp phát biểu nhận nhiệm vụ

Đào Văn Huỳnh - Phòng Tổ chức cán bộ

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 61

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 925874