Viện KSND các quận/huyện thuộc thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020

04/02/2020 13:54 | 663 | 0

        Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 14/01/2020, Viện KSND các quận/huyện thuộc thành phố Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại các đơn vị quận/huyện có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội, các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND của các quận/huyện, cùng đại diện các ban ngành cùng cấp như: Tòa án nhân dân, Công an, Chi cục thi hành án...

        Tại Hội nghị, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Viện KSND các quận/huyện đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác và thành tích thi đua năm 2019 của đơn vị. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu các khâu công tác do ngành đề ra; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên không phạm tội.

        Tại một số địa bàn như Viện KSND quận Cầu Giấy, huyện Gia Lâm, Thường Tín, tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tính chất, hành vi phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh và tinh vi hơn. Ngay từ đầu năm công tác 2019, nhiều đơn vị quận/huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; bám sát sự chỉ đạo của Viện KSND thành phố Hà Nội, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện KSND các quận/huyện hầu hết đã đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành của tập thể Lãnh đạo Viện theo hướng phân công, phân nhiệm rõ người, sát việc, tăng cường giám sát, kiểm tra trong đơn vị.

        Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, năm 2019, công tác thi đua tại các đơn vị cũng đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

        Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 30/12/2019 của Viện KSND thành phố Hà Nội về công tác kiểm sát năm 2020; các đơn vị đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát trong năm 2020. Các đơn vị đã xây dựng được nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm tới sát với thực tế hoạt động của đơn vị mình.

        1. Ngày 08/01/2020, Viện KSND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019 vừa qua, đơn vị đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc; 15 cán bộ, Kiểm sát viên đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND thành phố, UBND quận khen thưởng; 03 đồng chí được Viện KSND tối cao tặng bằng khen; 04 cán bộ, Kiểm sát viên được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 đồng chí được trao tặng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND quận Cầu Giấy

        Viện KSND quận Cầu Giấy xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 với những nhiệm vụ trọng tâm là: “Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn quận góp phần tạo nên thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đề cao chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tính chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo viện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”.

Đồng chí Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện KSND quận Cầu Giấy phát biểu ý kiến tiếp thu tại Hội nghị

        2. Ngày 14/01/2020, Viện KSND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Trong năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được duy trì khá ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn xảy ra trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Viện KSND quận Đống Đa đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với các ngành và cơ quan tư pháp tham mưu với cấp ủy địa phương đưa ra đường lối giải quyết phù hợp.

Đồng chí Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND quận Đống Đa

        Năm 2019, đơn vị được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội trao Cờ đơn vị xuất sắc

phong trào thi đua cho tập thể Viện KSND quận Đống Đa

        3. Ngày 09/01/2020, Viện KSND huyện Phú Xuyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 03 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Xuyên

trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 tại Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên phát biểu

tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND huyện

         4. Ngày 10/01/2020, Viện KSND huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị được Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội công nhận là Tập thể điển hình tiên tiến; được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu khối; 03 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND thành phố công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Hoàng Đình Thủy - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Gia Lâm báo cáo tóm tắt

các thành tích thi đua của đơn vị trong năm 2019

Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND huyện

và đại diện các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm

        5. Ngày 03/01/2020, Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Năm 2019, đơn vị được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc và được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, “Tập thể điển hình tiên tiến”; được tặng Bằng khen, Giấy khen trong các đợt thi đua. Có 01 đồng chí được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 04 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 07 đồng chí được tặng Bằng khen và 16 đồng chí được tặng Giấy khen trong các đợt thi đua.

Hội nghị triển khai công tác năm 2020 tại Viện KSND quận Hoàn Kiếm

        6. Ngày 07/01/2020, Viện KSND huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị đã được Viện trưởng Viện KSND thành phố tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho tập thể xuất sắc; 03 đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở; trong đó, có 01 đồng chí Kiểm sát viên vinh dự được Viện trưởng Viện KSND tối cao công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND năm 2019; 01 đồng chí đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Ngoài ra, đơn vị còn được Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khen thưởng do đã có thành tích trong các đợt thi đua do UBND huyện phát động.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 tại Viện KSND huyện Sóc Sơn

        7. Ngày 08/01/2020, Viện KSND huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị nhận được nhiều Giấy khen trong các phong trào thi đua của UBND huyện năm 2019. Đơn vị có 03 nhóm xây dựng đề tài sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến Viện KSND thành phố Hà Nội công nhận.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 tại Viện KSND huyện Quốc Oai

        8. Cùng ngày 08/01/2020, Viện KSND huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Trong năm công tác tới đây, đơn vị đặt ra những kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận công tác, gắn trách nhiệm của từng đồng chí vào khối lượng công việc cụ thể; qua đó đánh giá chất lượng, tiến độ và kết quả để làm cơ sở bình xét thi đua. Lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các bộ phận công tác chủ động dự thảo chương trình công tác của bộ phận để kịp thời gửi về các phòng nghiệp vụ.

Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 tại Viện KSND huyện Hoài Đức

Đồng chí Trần Đăng Thành - Viện trưởng Viện KSND huyện Hoài Đức

thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020

        9. Ngày 09/01/2020, Viện KSND huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị vinh dự được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao vì có thành tích “01 năm đạt Cờ thi đua dẫn đầu khối, 01 năm đạt danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 02 đồng chí được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao vì đã có thành tích 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bí thư Huyện ủy huyện Thường Tín tặng giấy khen cho Chi bộ Viện KSND huyện do đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 - 2019”. Công đoàn của đơn vị được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vì đã có nhiều thành tích trong công tác công đoàn.

         Viện KSND huyện Thường Tín xác định khâu đột phá trong công tác chuyên môn trùng với khâu công tác của hai cấp thành phố Hà Nội. Ngoài ra, đơn vị xác định khâu công tác đột phá để tập trung thực hiện trong năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, giảm số lượng án hình sự trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng, giảm tỉ lệ án hình sự trả điều tra bổ sung có lỗi của Viện kiểm sát còn 1%”.

        10. Ngày 10/01/2020, Viện KSND quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đơn vị xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm công tác mới này như sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội (đặc biệt là NQ 37, NQ 63) và của Quận uỷ, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, các chương trình, kế hoạch của Viện KSND thành phố. Nâng cao chất lượng công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGD, KDTM, LĐ, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà và kiểm sát hoạt động tư pháp sau phiên toà; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án, tập trung vào việc giải quyết các loại án tồn đọng, không có điều kiện thi hành và công tác xét miễn giảm thi hành án; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn cho cấp uỷ và chính quyền trên các lĩnh vực, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Trần Lương Tuấn - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Thanh Xuân báo cáo tóm tắt kết quả công tác

năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt - Viện trưởng Viện KSND quận Thanh Xuân phát biểu tại Hội nghị

        11. Cũng trong ngày 10/01/2020, Viện KSND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019, được Viện KSND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, và được Viện KSND tối cao trao tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2019”.

        Viện KSND quận Hoàng Mai triển khai công tác đột phá năm 2020 của đơn vị là “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; hạn chế thấp nhất các trường hợp án hình sự bị huỷ để điều tra, truy tố, xét xử lại; án trả điều tra bổ sung. Kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI”.

     

Tập thể Lãnh đạo Viện KSND quận Hoàng Mai chụp ảnh lưu niệm với đai diện Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trong quận đến tham dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị

        Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí đại biểu đến tham dự Hội nghị chúc mừng những kết quả đạt được trong năm công tác vừa qua của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị Viện KSND cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững những kết quả đã đạt được trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, các đơn vị Viện KSND cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực Khối Nội chính, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý nhanh các vụ việc phức tạp, phát sinh để kịp thời tham mưu với Quận/Huyện ủy, HĐND, UBND cùng cấp, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

VPTH tổng hợp tin

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 96

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 866902