Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự

16/01/2020 16:06 | 1035 | 0

        Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng việc học tập, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, có lúc, có nơi chưa phát huy hết được đầy đủ quyền năng pháp lý của ngành; không phát hiện được những thiếu sót của Thẩm phán, Hội đồng xét xử để yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật. Một số báo cáo đề xuất còn sơ sài, chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chưa nắm chắc các quy định của pháp luật nên không phát hiện được những vi phạm nghiêm trọng của Tòa án, dẫn đến tình trạng án hủy, án có lỗi của Kiểm sát viên...

        Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đặc biệt, Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2017, 2018 và năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao đã yêu cầu “Toàn ngành xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị trên; thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

        1. Những giải pháp trước mắt:

        - Ngoài việc quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của VKS theo tinh thần mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tới từng cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này, cần thiết phải có biện pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong toàn ngành và đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân để khẳng định và nâng cao hơn nữa vị thế của Viện KSND trong hoạt động tố tụng dân sự. Khi người dân biết và nhận thức được vị trí, vai trò của VKS trong tố tụng dân sự là một cơ quan bảo vệ pháp luật, với những quyền năng như: quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị để bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và được sử ủng hộ, tin cậy của nhân dân, cũng như của toàn xã hội sẽ góp phần rất lớn cho Viện KSND thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

        - VKS cấp quận, huyện phải nhận thức đúng và đầy đủ về quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị là những quyền năng cơ bản và quan trọng nhất của VKS trong tố tụng dân sự để thường xuyên rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện các quyền năng này; bảo đảm có chất lượng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

        - Cán bộ, Kiểm sát viên được phân công làm khâu công tác này phải phát huy vai trò, trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được giao khi kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Toà án, tránh hiện tượng chủ quan, coi nhẹ công tác này.

        2. Những giải pháp lâu dài:

        - Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

        Chú trọng bố trí cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác giải quyết các vụ, việc dân sự phù hợp, tương xứng với số lượng, tính chất phức tạp của loại án dân sự, hôn nhân và gia đình ở từng đơn vị, tránh tình trạng “khoán” trách nhiệm cho Kiểm sát viên, cán bộ làm công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự.

        - Trong công tác đào tạo bồi dưỡng:

        Tạo điều kiện cho Lãnh đạo, KSV, Kiểm tra viên, chuyên viên tham gia tất cả các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình do Viện KSND tối cao, Viện KSND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao chất lượng KSV, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.

        - Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

        Tập trung chỉ đạo Kiểm sát viên, công chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo đúng quy định của BLTTDS để khắc phục hạn chế, thiếu sót. Thực hiện đầy đủ các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của KSV trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến đất đai.

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự. VKS cấp sơ thẩm phải tích cực phát hiện vi phạm để tăng cường kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, VKS cấp trên có trách nhiệm bảo vệ kháng nghị; trường hợp kháng nghị của VKS có căn cứ nhưng không được Tòa án chấp nhận thì phải báo cáo để VKS cấp cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Kháng nghị không được HĐXX chấp nhận cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời.

        - Trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện:

        Phòng 9 tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân công các KSV trung cấp theo dõi, hướng dẫn cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc trong tố tụng, trong đánh giá chứng cứ hoặc đường lối giải quyết vụ việc.

        Tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm của VKSND cấp huyện, góp ý cho KSVSC nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng tham gia phiên tòa, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành đề ra.

        Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm những vụ án do VKS kháng nghị có chất lượng tốt, được Toà án xử chấp nhận kháng nghị huỷ án, sửa án để các đơn vị cấp dưới cùng nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm.

        - Trong công tác phối hợp liên ngành:

        Tăng cường sự phối hợp giữa VKS với Tòa án, giữa VKS quận/huyện với VKS thành phố. Việc tạo quan hệ phối hợp tốt giữa VKS với Tòa án sẽ đảm bảo thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLN ngày 31/8/2016 về việc Tòa án gửi bản án, quyết định và chuyển hồ sơ cho VKS đúng hạn luật định.

        - Trong công tác thi đua khen thưởng:

        Có chính sách kịp thời khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích trong công tác giải quyết án dân sự; đồng thời, cần kiểm điểm, phê bình thẳng thắn đối với Lãnh đạo, KSV để xảy ra án huỷ có trách nhiệm của VKS.

        Có thể nói, công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự là công việc tỉ mỉ, đòi hỏi người làm công tác này phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật, Thông tư mới ban hành hướng dẫn thực hiện; có tư duy khoa học để vận dụng, đánh giá, đề xuất quan điểm, đường lối giải quyết vụ án được chính xác. Do vậy, yêu cầu đòi hỏi của công việc là rất cao. Với việc thực hiện những giải pháp quyết liệt như trên cùng tinh thần trách nhiệm cao, nhóm tác giả tin rằng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc kịp thời, đúng pháp luật; gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Hoàng Vĩnh Thảo (Phó Trưởng Phòng), Lê Thị Hồng Hạnh - Phòng 9

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 79

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 866869