Cụm thi đua số 2 ngành KSND tổ chức Lễ ký kết Quy chế tổ chức, hoạt động và Giao ước thi đua năm 2020

30/12/2019 08:23 | 1065 | 0

        Sáng ngày 26/12/2019, Cụm thi đua số 2 ngành KSND gồm Viện KSND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết Quy chế tổ chức, hoạt động và Giao ước thi đua năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Viện KSND tối cao; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND theo dõi, phụ trách Cụm thi đua số 2 cùng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị trong cụm.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc buổi Lễ

        Được sự phân công của Viện KSND tối cao, năm 2020, Viện KSND thành phố Hà Nội được chỉ định là Cụm trưởng, Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh là Cụm phó Cụm thi đua số 2. Do đó, để sớm đưa các hoạt động của Cụm vào triển khai từ đầu năm 2020, ngay sau Hội nghị trực tuyến tập huấn của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động và Giao ước thi đua của cụm; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên để xin ý kiến đóng góp, hoàn thiện Quy chế, Giao ước thi đua, làm tiền đề xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện.

        Quy chế hoạt động của Cụm gồm 3 phần và 10 điều, nhằm cụ thể hóa các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND; Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của Viện KSND tối cao về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành KSND. Theo đó, quy chế đã quy định những vấn đề chung nhất như: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc thi đua, tổ chức, hoạt động của cụm thi đua đến những nội dung cụ thể như: Nhiệm vụ; hoạt động; chế độ thông tin báo cáo, bình xét thi đua của Cụm… Việc ban hành quy chế nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua do nhà nước và Ngành phát động cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong cụm nói riêng và trong toàn ngành KSND nói chung.

        Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập Ngành, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phát huy kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và thành tích trong công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019. Đại diện cho cán bộ, công chức, Kiểm sát viên và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 Ngành KSND cam kết giao ước thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Tại bản giao ước, các đơn vị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các Bộ luật, Luật mới về công tác tư pháp; triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành KSND: “Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu, chất lượng nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực, các nội dung của Chỉ thị công tác năm 2020 của KSND tối cao; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ ngành KSND, đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị đã đề ra trong năm 2020”.

        Tại buổi lễ, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất tập trung các vấn đề như: tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của cụm; tổ chức giao lưu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong cụm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm,…

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội điều hành phần thảo luận tại buổi Lễ

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

        Thay mặt cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND, đồng chí Vũ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Viện KSND tối cao đã biểu dương tinh thần tiên phong của Cụm thi đua số 2 trong việc triển khai thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Chỉ thị công tác, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn của Viện KSND tối cao, các chỉ tiêu Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các chỉ tiêu công tác quy định tại Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 cần quan tâm. tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề; tích cực bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc giúp công tác thi đua, khen thưởng thực sự hiệu quả.

Đồng chí Vũ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Viện KSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

        Kết thúc phần thảo luận, đại diện Lãnh đạo của 05 đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ngành KSND đã ký kết Quy chế tổ chức, hoạt động và Giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020./.

        Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng Viện KSND thành phố Cần Thơ phát biểu thảo luận

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng Viện KSND thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận

Đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND thành phố Đà Nẵng phát biểu thảo luận

        Tạ Thị Thương Huyền - VPTH

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 21

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 869167