Viện KSND thành phố Hà Nội chủ trì ban hành 03 quy chế phối hợp liên ngành năm 2019

09/12/2019 15:25 | 1212 | 0

       Trong năm qua, các cơ quan tư pháp Hà Nội đã triển khai đồng bộ, tích cực nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, nhất là việc thực hiện những quy định mới của các đạo luật về tư pháp được ban hành có hiệu lực pháp luật và yêu cầu đẩy mạnh hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan tư pháp Thủ đô đã tích cực phối hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu cải cách tư pháp, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện, thúc đẩy các quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính phát triển lành mạnh, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô   

       Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành phố Hà Nội; Xuất phát từ thực tiễn công tác của các cơ quan tố tụng và yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Viện KSND thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp và nhận được sự thống nhất của Ban cán sự Đảng UBND, Công an, Viện KSND, Tòa án  nhân dân thành phố Hà Nội, đã xây dựng, hoàn thiện 03 Quy chế phối hợp liên ngành theo đúng kế hoạch  :

        1. Thứ nhất: Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện KSND thành phố Hà Nội trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

       Xác định công tác xây dựng thể chế gắn với cải cách tư pháp, triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp là công tác cần được tăng cường. Bởi vậy, Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND - TAND - Viện KSND quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung, trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; trong công tác chỉ đạo thực hiện cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu, chứng cứ, tham gia phiên Tòa, phiên họp giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, VKS và UBND. Quy chế gồm có 03 chương và 20 điều.

       Nội dung phối hợp được đặt ra ở nhiều khâu công tác khác nhau như: phối hợp trong công tác xây dựng báo cáo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác trao đổi, cung cấp thông tin; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng; v.v…Đặc biệt, Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND - TAND - Viện KSND còn đặt ra quy định phối hợp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc giải quyết các vụ án hành chính, được quy định tại Khoản 1 Điều 14:

“1. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm túc quy định về việc cử người đại diện tham gia các phiên đối thoại, phiên họp và phiên tòa theo Quy định tại Điều 60 của Luật tố tụng hành chính.”

       Quy chế cũng quy định mối quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Ban cán sự Đảng VKS -TAND thành phố trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động và trong công tác hợp tác quốc tế của VKS – TAND, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tư pháp Hà Nội thực thi tốt nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô (quy định tại Điều 11 và Điều 16 của Quy chế)

       Đây là lần đầu tiên Ban cán sự Đảng của UBND, VKS và TAND thành phố Hà Nội đã thông nhất ký kết được Quy chế phối hợp. Quy chế được ký kết có hiệu lực sẽ giúp việc giải quyết các vụ việc một cách nhanh chóng có hiệu quả, góp phần xây dựng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo án ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của thành phố Hà Nội.  

       2. Thứ hai:  Quy chế phối hợp giữa Công an - VKS - Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội trong công tác giải quyết vụ án hình sự, công tác thi hành án hình sự và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

       Sau khi Quốc hội sửa đổi, bổ sung, thông qua, ban hành 1 số đạo luật liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp như: Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật TTHS năm 2015, Luật thi hành án năm 2019..., trong thực tiễn hoạt động đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.Các cơ quan tố tụng Hà Nội cũng đã chủ động phối hợp phát hiện những khó khăn, vướng mắc và theo thẩm quyền kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, ...; kịp thời phát hiện giải quyết dứt điểm nhiều vụ án hình sự, đã góp phần phòng ngừa tiêu cực, xây dựng các cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

       Quy chế gồm có 05 chương, 21 điều; có phạm vi điều chỉnh là quan hệ phối hợp giữa 03 ngành Công an - VKS - Tòa án trong công tác tiếp nhận, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng và công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; công tác thi hành án hình sự; công tác thống kê hình sự; quy định mối quan hệ phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.Quan hệ phối hợp được xây dựng và thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, thống nhất chỉ đạo của 03 ngành nhằm tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành; đảm bảo việc giải quyết các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật; với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

       3.Thứ ba: Quy chế phối hợp giữa VKS với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Quy chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia định, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.Quy chế gồm 03 chương, 17 điều; quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa VKS và Tòa án trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan được pháp luật quy định.Việc phối hợp phải thực hiện thường xuyên, chính xác, kịp thời và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Theo đó, Quy chế quy định cụ thể về việc phối hợp trong từng giai đoạn của khâu công tác giải quyết án dân sự, ví dụ: phối hợp trong việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; quy định thời hạn trong việc gửi bản án, quyết định và các văn bản tố tụng…

       Các quy chế trên đã được ký kết và có hiệu lực từ ngày 28/11/2019

       Xem nội dung chi tiết tại đây Quy chế 01  Quy chế 02 Quy chế 03

Việt Hà - Văn phòng tổng hợp

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 68

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 841579