Cụm thi đua số XIII thành phố Hà Nội tổng kết công tác thi đua năm 2019

12/11/2019 10:06 | 789 | 0

       Chiều ngày 08/11/2019, Cụm thi đua số XIII thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an nhân dân thành phố, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị trong cụm.

       Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do UBND thành phố phát động, các đơn vị trong Cụm thi đua số XIII đã phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018, triển khai phong trào thi đua năm 2019 với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị thành viên trong cụm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành phố và các Bộ, Ngành giao, thực hiện nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn.

Đ/c Vũ Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự thành phố

 phát biểu khai mạc Hội nghị

       Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá ưu điểm cũng như một số nội dung còn hạn chế trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua cần khắc phục, xác định nội dung, phương hướng hoạt động phong trào thi đua trong thời gian tới; đồng thời bình xét, suy tôn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 đơn vị: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố; đề nghị tặng Bằng khen cho Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Phó Viện trưởng, Viện KSND thành phố

 phát biểu thảo luận tại Hội nghị

      Đ/c Nguyễn Đình Lưu – Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu thảo luận tại Hội nghị

       Thay mặt cho lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm và đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với nhiều đổi mới, phù hợp tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị: “Là các đơn vị thuộc khối Tư pháp hiệp quản của thành phố, toàn bộ các thành viên Cụm thi đua số XIII đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, các nhiệm vụ do Thành ủy – HĐND – UBND thành phố giao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất với những kết quả rất ý nghĩa như đã thể hiện trong Báo cáo tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2019. Cả 05 đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra, tích cực tham gia các sự kiện chính trị lớn, đặc biệt là phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam. Kết quả ấy chính là minh chứng cho việc phong trào thi đua của Cụm đã đi vào chiều sâu, thực chất, kịp thời  động viên cán bộ, công chức, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu trong chuyên môn nghiệp vụ, yên tâm công tác”. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá cao việc nghiên cứu xây dựng Chuyên đề “Thực trạng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Viện KSND thành phố. Chuyên đề đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp, hiệu quả đối với các Cơ quan tư pháp trung ương, Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai của Nhà nước.

Đ/c Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Ban, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố

 phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an nhân dân thành phố, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong Cụm; nổi bật là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc giúp công tác thi đua - khen thưởng thực sự hiệu quả.

    Đ/c Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an nhân dân thành phố,

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tập trung một số nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức phong trào thi đua hướng tới giải quyết các khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của cấp Bộ, Ngành và Thành phố phát động trong đó triển khai thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, chú trọng khen đột xuất, khen chuyên đề đảm bảo kịp thời, chính xác… Hội nghị đã bầu Bộ Tư lệnh Thủ đô làm Cụm trưởng, Viện KSND thành phố làm Cụm phó cụm thi đua số XIII năm 2020../.

 Tạ Thị Thương Huyền - VPTH

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 4

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 811244