Viện KSND huyện Đan Phượng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự

19/09/2019 08:40 | 1356 | 0

        Kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những công tác quan trọng thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND được quy định trong Hiếp pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm 2014). Theo đó, Viện KSND có quyền trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự.

        Nhiều năm gần đây, số lượng việc, tiền phải thi hành án ngày càng tăng, số việc phải cưỡng chế ngày một nhiều và tính chất ngày càng khó khăn, phức tạp; việc có điều kiện chưa thi hành còn nhiều, việc chưa có điều kiện ngày càng tồn đọng, … Vậy để thực hiện tốt công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện thiếu sót, vi phạm, không để vi phạm xảy ra mà không được phát hiện trong khi số lượng cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này còn thiếu, Viện KSND huyện Đan Phượng có một số ý kiến trao đổi như sau:

        Thứ nhất: Kiểm tra hệ thống sổ sách theo quy định. Chi cục thi hành án dân sự phải mở đầy đủ các loại sổ về thi hành án dân sự theo Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự; Thông tư số 91 ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về hệ thống sổ sách kế toán thi hành án. Quá trình kiểm sát cần kiểm tra việc cập nhật, sử dụng các loại sổ như sổ nhận bản án, quyết định, sổ nhận yêu cầu thi hành án, sổ thụ lý thi hành án, sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ, sổ ra quyết định ủy thác, hoãn, đình chỉ, tiếp tục, sổ theo dõi việc chưa có điều kiện... để phát hiện các thiếu sót vi phạm.

        Thứ hai: đối với việc kiểm sát hồ sơ thi hành án, Kiểm sát viên phải chủ động nắm được số liệu, hồ sơ, tiến độ thi hành án, không phụ thuộc vào báo cáo hoặc việc phân loại hồ sơ của Chi cục thi hành án dân sự, chủ động yêu cầu Chấp hành viên cung cấp hồ sơ thi hành án để thực hiện việc kiểm sát. Khi kiểm sát hồ sơ cần chú ý trình tự, thủ tục thi hành của Chấp hành viên, sau khi ban hành Quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải giao Quyết định thi hành án và thông báo về việc thi hành án cho đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc giao Quyết định thi hành án và thông báo thời hạn tự nguyện thi hành án cho đương sự là rất quan trọng, qua đó mới xác định được đương sự có tự nguyện thi hành án hay không, tiếp đó tiến hành các trình tự, thủ tục tiếp theo như tiến hành xác minh, cưỡng chế... Việc xác minh điều kiện thi hành án đặc biệt quan trọng, kết quả trong biên bản xác minh là căn cứ để phân loại việc thi hành án, ra Quyết định thi hành án. Thực tế qua nhiều năm làm công tác kiểm sát trực tiếp, tác giả đã phát hiện Chấp hành viên lập biên bản xác minh sơ sài, không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 44 Luật thi hành án dân sự, Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, cụ thể: không yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án; đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, không xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó; biên bản xác minh thiếu thành phần hoặc vi phạm về thời hạn xác minh định kỳ, không xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành, chậm xác minh, biên bản xác minh không ngày tháng, không có chữ ký của Chấp hành viên… dẫn đến phân loại việc thi hành án không chính xác.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đan Phượng, Trưởng đoàn kiểm sát

công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện

        Năm 2019, qua kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự, Viện KSND huyện Đan Phượng đã phát hiện nhiều dạng vi phạm của Chi cục thi hành án dân sự như: Vi phạm Điều 39 Luật thi hành án dân sự về việc không giao hoặc chậm giao Quyết định thi hành án; Vi phạm Điều 44 Luật thi hành án dân sự, vi phạm Điều 9 Nghị định số 62 về việc không xác minh điều kiện thi hành án, biên bản xác minh không có xác nhận của chính quyền địa phương, không có chữ ký của Chấp hành viên, không yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản, thu nhập, xác minh điều kiện thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án...: ; Vi phạm khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án dân sự về việc có điều kiện thi hành án chậm tổ chức thi hành, chậm  kê biên, cưỡng chế. Tất các các vi phạm trên đều được Chi cục thi hành án dân sự tiếp thu.

        Quá trình trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện KSND huyện Đan Phượng đã lập phiếu kiểm sát đối với các vi phạm trong từng hồ sơ, phản ảnh chi tiết các loại vi phạm được phát hiện, ghi rõ nội dung vi phạm, điều luật vi phạm, yêu cầu Chấp hành viên ký xác nhận. Kết thúc cuộc kiểm sát, các thành viên trong đoàn kiểm sát sẽ tổng hợp vi phạm để ban hành kết luận. Trên cơ sở nội dung vi phạm được phát hiện, Viện KSND huyện Đan Phượng sẽ thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định.

                                                         Lê Thị Mai - Viện KSND huyện Đan Phượng

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 122

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 811547